mandag 28. september 2009

Ny regjeringserklæring - 50 forslag

I dag begynner de tre rødgrønne partiene forhandlinger om innholdet i en ny regjeringsplattform. Abelia har sendt brev til forhandlerne og vedlagt 50 forslag til punkter en ny regjeringserklæring bør inneholde.

Disse 50 tiltakene for Kunnskapslandet Norge er laget av kunnskaps- og teknologibedrifter som er medlemmer i Abelia. Det ble blant annet gjort sammen med en del sentrale norske politikere fra alle partiene Abelias sommerkonferanse i juni i år.

Etter at dokumentet ble ferdig ble det sendt til alle partiene ved starten av valgkampen. Og flere av partiene har sagt at de er enige i de fleste tiltakene. For eksempel har noen av SV stortingskandidater slått fast at de støtter 40 av de 50 tiltakene. Inga Marte Thorkildsen sa til Sandefjords Blad under valgkampen at:

"– En av de største landsorganisasjonene i NHO, Abelia, har laget et forslag til regjeringserklæring på 50 punkter. Der kan SV slutte seg til 40 av punktene. Abelia representerer kunnskapsbedrifter, så det er ikke overraskende at SV finner mye felles med den delen av næringslivet. Grunnen til at SV gjør det bra, er vårt partis overordnede mål om å legge om til en grønn kunnskapsøkonomi, legger hun til."

Det gir jo et visst håp om at flere at disse tiltakene for kunnskapssamfunnet vil finne veien inn Regjeringens plattform for neste fireårsperiode. Dokumentet er delt i tre tiltaksområder: Det er tiltak for å fremme innovasjon og skape fremtidens næringsliv. For det andre er det tiltak for å styrke kvaliteten på utdanning og forskning. Og det er for det tredje tiltak for å skape en modernisert og samspillende offentlig sektor.

Summen av satsinger på disse områdene vi avgjøre hvordan Norge klarer overgangen til å bli et kunnskapsland som mestrer raskere endringstakt og mer global konkurranse. Det betyr selvsagt også mye hvilke personer som får hvilke posisjoner i en ny regjering. Men selv de dyktigste statsråder trenger en ambisiøs plattform å jobbe ut fra.