lørdag 19. september 2009

Big Mac Index vs. Billy Bookshelf Index

For å måle forskjeller i prisnivå mellom land lanserte The Economist i 1986 The Big Mac Index. Et par ganger i året kommer en oppdatert versjon. Og forklaringen på det den måler er:

"Burgernomics is based on the theory of purchasing-power parity, the notion that a dollar should buy the same amount in all countries. Thus in the long run, the exchange rate between two countries should move towards the rate that equalises the prices of an identical basket of goods and services in each country. Our "basket" is a McDonald's Big Mac, which is produced in about 120 countries. The Big Mac PPP is the exchange rate that would mean hamburgers cost the same in America as abroad. Comparing actual exchange rates with PPPs indicates whether a currency is under- or overvalued."

Tanken er at siden en Big Mac er helt lik i 120 forskjellige land så kan prisforkjeller på en Big Mac forklare om et lands valuta er er under- eller overvurdert i forhold til andre. På disse målingene er det i dag slik at Norge troner helt øverst når det gjelder høy pris, med Sveits, Danmark og Sverige et stykke bak. Målt i en sammenlignbar valuta som dollar er Norge med andre ord det dyreste landet i verden.

En alternativ variant av The Big Mac Index er utviklet at UBS og måler hvor mange timer en ansatt med gjennomsnittslønn må jobbe for å ha råd til en Big Mac i 73 ulike byer i hele verden. Her er en fullstendig gjennomgang av pris- og lønnsnivå på en rekke ulike områder i disse byene, inkludert Oslo.

Men nå har det også dukket opp en ny index, The Billy Bookshelf Index som er satt sammen av Bloomberg. Begrunnelsen er at en Big Mac er et produkt som ikke er så veldig sammenlignbart på tvers av land. Det er et landbruksprodukt og det gjør at det oppstår prisforskjeller av andre grunner, for eksempel i forhold til importreguleringer, avgifter og ulikehter i råvarepriser. Så derfor har Bloomberg valgt Ikeas bokhylle Billy som sammenligningsgrunnlag og prisen er sammenlignet mellom 38 forskjellige land. Her er De Forenede Arabiske Emirater, UK og Belgia, billigst, mens Israel og Kuwait er i særklasse dyrest. Og Norges prisnivå er omtrent det samme som i USA, det vil si omtrent akkurat på gjennomsnittsnivå.

Og spørsmålet er jo da: Hvilken av disse indeksene er det som gir det riktigste bildet av prisnivå og kronkekurs i Norge? Er vi dyrest slik Big Mac Index slår fast. Eller er Norge et gjennomsnittlig dyrt land slik Billy Bookshelf Index sier.