tirsdag 15. september 2009

Høyredreining

Som jeg var inne på tidligere i kveld er de såkalte blokkene i norsk politikk forbløffende stabile fra valg til valg. Og oppmerksomheten i kveld er naturligvis rettet inn mot at den rødgrønne blokken beholdt sitt flertall. Norge er et tilsynelatende stabilt annerledesland i et Europa stadig mer dominert av borgerlige regjeringer.

Men uten å gjøre noe stor analyse av bevegelser og årsaker kan det være et poeng å nyansere dette bildet noe:

For det første er det litt flere velgere som har stemt FrP+H+V+KrF enn de som har stemt AP+SP+SV+Rødt. Men den norske valgordningen sørger likevel for et rødgrønt flertall, først og fremst på grunn av "styringstillegget" Arbeiderpartiet får i valgordningen. Men også fordi Venstre falt under sperregrensen. Og det er ikke så mye å diskutere, slik er spillereglene ved norske valg.

For det andre har det skjedd en høyredreining av Stortinget ved valget. Fire SV-mandater er tapt og tre AP-mandater er vunnet. Åtte Venstremandater er tapt og åtte Høyremandater er vunnet. Et KrF-mandat er tapt og to FrP-mandater er vunnet. Det er med andre ord tretten mandater netto som har skiftet eier siden forrige periode og alle disse har gått noen skritt til høyre.

Om dette vil føre til at politikken legges noen hakk lenger til høyre er det ikke så lett å spå om. På kort sikt vil helt sikkert SV krev mer innflytelse som en slags kompensasjon for å støtte en rødgrønn regjering der AP høster hele velgergevinsten. Men over tid kan det bli vanskelig å gjennomslag for en politikk som er enda mer i utakt med tyngdepunktet i Stortinget, for eksempel i miljøsaker, i utenrikspolitikken og i skattespørsmål.