tirsdag 31. mai 2016

Kommunene med flest statlige årsverk

For noen dager siden blogget jeg om hvilke fylker som har flest offentlige arbeidsplasser og flest statlige arbeidsplasser som andel av sysselsettingen i fylket. Men som vi vet kan det være store forskjeller mellom kommunene innenfor et fylke. For et par år siden laget statistisk sentralbyrå en oversikt over hvilke kommuner som har flest statlige årsverk per 1000 innbyggere i kommunen. Den er så interessant at den fortjener å bli trukket frem igjen.

Tabellen som rangerer kommunene etter hvor mange statlige årsverk de her pr 1000 innbyggere viser at det er en enorm variasjon, fra hele 244 statlige årverk til under ett statlige årsverk. Ikke overraskende er det noen relativt store kommuner blant de øverst på listen, men de aller øverste er tre små kommuner med veldig mange statlige arbeidsplasser: Øverst på listen finner vi Leikanger med 244 statlige årsverk per 1000 innbyggere, Kvitsøy med 169 og Bardu med 158.

Alle de 20 øverste kommunene på listen har over 90 statlige arbeidsplasser pr 1000 innbyggere. Etter de tre øverste følger: Førde, Lørenskog, Målselv, Tromsø, Tjeldsund, Fedje, Tønsberg, Åmot, Karasjok, Lillehammer, Bodø, Sør-Varanger, Hamar, Ås og Levanger. På 19 plass ligger Oslo med 94 statlige arbeidsplasser per 1000 innbyggere og på 20. plass ligger Trondheim med 93. Men i absolutte tatt er naturligvis Oslo øverst med 58 163 statlige arbeidsplasser. for Bergen med litt over 19 000 og Trondheim med litt over 16 000.

Flertallet av norske kommune har ikke veldig mange statlige arbeidsplasser. Det er nesten 200 kommuner som i følge denne tabellen har under 10 statlige arbeidsplasser pr 1000 innbyggere. Allers nederst på listen er det 15 kommuner som har mindre enn tre statlige arbeidsplasser pr 1000 innbyggere, Det er, fra nederst og oppover, Forsand, Hareid, Rømskog, Iveland, Audnedal, Røyrvik, Granvin, Lindesnes, Etne, Andebu, Naustdal, Modalen, Rindal og Kvalsund.

Tabellen er fra 2012, så det kan ha skjedd noen endringer enkelte steder, men jeg tror det meste på denne listen stemmer fortsatt. For mange kommuners vedkommende skyldes den høye plasseringen at de er vertskommune for et sykehus, en høyskole, et forsvarsanlegg eller en annen statlig etat som har samlet et stort fagmiljø på et sted. I Leikanger ligger for eksempel både DIFI og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, mens for eksempel Førde har Statens Lotteritilsyn og et sykehus,. Og som man ser av listen ellers er det slik at disse store og små klyngene av statsansatte finnes over hele landet.