fredag 20. mai 2016

Omgitt av mektige kvinner

Det var ganske interessant å lese Kapitals årlige kåring av landets 300 mektigste kvinner. Det er ikke lett å lage en helt objektiv vurdering av rekkefølgen på en slik liste, men det er uansett en imponerende liste over personer og posisjoner. Og toppen er det ingen tvil om. De to mektigste kvinnene i Norge, statsministeren og finansministeren, er også er de to mektigste personene i Norge.

En annen refleksjon, som Kapital også gjør, er at Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder andelen kvinner i maktposisjoner, men tettheten er langt større i noen samfunnssektorer enn i andre. Kvinner i Norge har mange av topposisjonene i politikk, organisasjonsliv og offentlig forvaltning. Der er kvinner statsminister, finansminister, regjeringsråd, høyesterettsjustitiarius, partiledere, statsråder, departementsråder, direktører i store statlige etater og ledere av landets mektigste arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Men det er fortsatt langt mellom kvinnelige styreledere og konsernsjefer i næringslivet.

En tredje og veldig hyggelig konstatering etter å ha lest Kapital er at jeg på min arbeidsplass i Kommunal og moderniseringdepartementet er omgitt av flere av disse kvinnen med mye makt. Noen er på listen og flere er i følge kapital på vei oppover. KMD har, kanskje ikke så veldig overraskende, grunn til å være stolt av en høy tetthet av kvinner med mye innflytelse i samfunnet. Jeg mener vel at noen strengt tatt burde vært plassert enda høyere, og at når det ikke er slik skyldes det sannsynligvis at Kapital har en litt original vurdering av hvor i offentlig forvaltning det mest makt, men det temaet skal jeg la ligge.

Blant politikerne er Kristin Holm Jensen, statssekretær i KMD, med på listen over de 30 mektigste kvinnelige politikerne i Norge, mens statssekretær Grete Ellingsen og Anne-Karin Olli, som begge er nyere i  politisk ledelse i KMD, er med på oversikten over de som er rett i nærheten av å komme med på listen over de 30 mektigste kvinnelige politikerne i landet. I tillegg er to av ekspedisjonssjefene, Sølve Monica Steffensen i Kommunalavdelingen og Cathrin Sætre, leder i Statsforvaltningsavdelingen,,med på den tilsvarende listen over de mektigste kvinnene i offentlig forvaltning.

Men jeg tenker at den gjeveste listen av alle må være listen som heter Morgendagens ledere og som lister opp 30 kvinner som er under 40 år og i følge Kapital "talentene som med stor sannsynlighet vil ta steget fra de mektiges korridorer til maktens kontorer" Der er naturligvis Jan Tore Sanners politiske rådgiver og min kontornabo Rikke Sjøberg med, Men det er også flere andre gode Høyre-navn på listen, som Sandra Bruflot, Tina Bru og Camilla Strandskog, Det er med andre ord grunn til å være optimistisk.