søndag 22. mai 2016

Innspurt i kommunereformen

Det er travle tider for alle som arbeider med kommunesammenslåinger. Det som akkurat nå får mest oppmerksomhet i media er en rekke folkeavstemninger, med til dels lav valgdeltagelse og nokså sprikende resultater. Noe som skaper en forvirring blant annet Are Kalvø har oppsummert på en glimrende måte i sin kommentar i Aftenposten om kommunereformen.

Heldigvis er ikke alt like forvirrende. Det skjer mye mer enn disse mer eller mindre tolkbare folkeavstemningene. I en del kommuner er sammenslåinger allerede endelig vedtatt. Mange steder er det rett før de gjør endelige vedtak. I noen grupperinger av kommuner der det var intensjonsavtaler om sammenslåing har folkeavstemninger eller innbyggerundersøkelser gjort at noen har trukket seg ut, mens de øvrige omgrupperer seg, justerer avtaletekster og arbeider videre med sammenslåinger.

Og selv om det begynner å bli dårlig tid for å rekke fristen 1. juli inngås det fremdeles nye intensjonsavtaler om sammenslåinger. Av landets nåværende 428 kommuner er det bare 75 kommuner som har avsluttet prosessen og vedtatt at de skal fortsette som før. Det kan sikkert bli noen flere kommuner som gjør det, men det som uansett er helt klart er at kommunekartet vil se helt annerledes ut når Stortinget våren 2017 har behandlet kommunestrukturen i Norge, basert på det arbeidet som pågår nå.

Som alltid er det Kommunal Rapport som har den beste og mest oppdaterte oversikten over status når det gjelder kommunesammenslåinger. De oppsummerer det slik:

  • 17 kommuner har allerede vedtatt sammenslåinger (I Vestfold, Trøndelag, Vest Agder og Sogn og Fjordane)
  • 256 kommuner er enige om intensjonsavtaler
  • 31 kommuner forhandler fortsatt
  • 49 utreder eller sonderer fortsatt
  • 75 kommuner har avsluttet prosessen
Noe av det virkelig nyttige Kommunal Rapport stadig holder oppdatert er dette kartverktøyet der man kan klikke på alle landets kommuner og lese om hvem de har gjort avtaler med og hvor de er i prosessen. 

Og nå  mai har det skjedd mye. For tre uker siden vedtok Førde, Naustdal, Jølster og Gaular å slå seg sammen. Og for en ukes tid siden kom nyheten om at Mandal og Marnadal slår seg sammen. I siste kommunal rapport kan man lese om at det er undertegnet en intensjonsavtale om en ny Storkommune rundt Drammen. Det har lenge vært klart at Drammen og Svelvik slår selv sammen og blir en ny kommune, men nå i mai har også Sande, Nedre Eiker og Øvre Eiker blitt en del av en felles politisk plattform for sammenslåing. Det blir spennende tider fremover.