lørdag 7. mai 2016

Alkohol til medisinsk bruk

Kulturnettstedet Openculture.com har en morsom sak om hvordan Winston Churchill i 1931, under forbudstiden i USA, fikk en legeerkæring på at han av medisinske årsaker var måtte ha alkohol, særlig i forbindelse med måltider. Legen het O.C. Pickhardt og hans legeerklæring som er avbildet til venstre lød:

"This is to certify tha the post-accident convalescence of the Hon. Winston S. Churchill necessitates the use of alcoholic spirits especially at meal times. The quantity is naturally indefinite but the minimum requirements would be 250 cubic centimeters."

De som har lest biografier om Churchill vil huske at 30-årene for Churchill gjerne ble beskrevet som "the wilderness years", der han var ikke hadde noen sentral politisk rolle, slik han hadde før og etter, men var nokså isolert politisk og brukte tiden til å skrive og holde foredrag. I 1931 var han på foredragsturne i USA og skulle holde omkring 40 forelesninger, men var så uheldig å bli påkjørt av en bil da han skulle krysse 5th Avenue i New York. Han hadde sannsynligvis glemt at USA i motsetning til i England har høyrekjøring og så derfor feil vei da han skulle krysse den brede gaten. Open Culture skriver dette om fortsettelsen:

"Eventually, Churchill bagged the cab, and shot out across 5th Avenue mid-block, thinking he would fare better on foot. Instead, he was very nearly “squashed like a gooseberry” when he was struck by a car traveling about 35 miles an hour.(...) Another cab ferried the wounded Churchill to Lenox Hill Hospital, where he identified himself as “Winston Churchill, a British Statesman” and was treated for a deep gash to the head, a fractured nose, fractured ribs, and severe shock.“I do not wish to be hurt any more. Give me chloroform or something,” he directed, while waiting for the anesthetist."

Mellom 1921 og 1933 var det forbudstid i USA og slett ikke så enkelt å få tak i alkohol, men etter denne ulykken fikk han legen til å ordne.en legeattest som slo fast at han av medisinske årsaker kunne drikke alkohol, uten begrensninger på mengden.

Mer om Winston Churcills uheldig opphold i New York kan man lese her i artikkelen "My New York MIsadventure", forfattet av Churchill selv.