onsdag 18. mai 2016

23. konsesjonsrunde

Selv om norsk olje- og gassproduksjon på norsk sokkel har passert toppen, og inntektene fra denne sektoren til offentlige budsjetter vil synke, er ikke det de samme som at vi har tenkt å slutte med olje og gass i Norge. Det er tvert imot slik olje- og gassutvinning og norsk leverandørindustri vil spille en vesentlig rolle i norsk økonomi i flere tiår fremover, selv om den blir litt mindre dominerende enn før.

Derfor er det viktig å at det regelmessig deles ut nye leteområder slik at vi legger grunnlaget for fremtidig olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. Det er også viktig at det noen ganger åpnes helt nye leteområder slik at oljeselskapene får noen nye utfordringer å gå løs på. Da kan oljesektorens nedgang også bli mindre bratt.

Derfor var det en merkedag i dag da olje- og energiminister Tord Lien kunngjorde tildeling av leteareal i 23. konsesjonsrunde. I en pressemelding skriver olje og energidepartementet:

"I forbindelse med 23. konsesjonsrunde sender Olje- og energidepartementet i dag ut tilbud om førti blokker fordelt på ti nye utvinningstillatelser. Av disse er tre er i det nyåpnede området i Barentshavet sørøst utenfor Øst-Finnmark. 13 selskaper får tilbud om andeler. - Ved å starte petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst når vi en milepæl i norsk petroleumsvirksomhet. For første gang siden 1994 skal vi utforske et helt nytt område på norsk sokkel. Dette vil gi unike muligheter for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser, særlig for Nord-Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP)."

På nettsidene til OED finner vi også et kart over lisensene som er tildelt.