søndag 29. mai 2016

Fylkene med flest offentlig ansatte

Statistisk Sentralbyrå lager mye interessant statistikk. Rett før helgen presenterte de en oversikt over hvor i landet de som arbeider i offentlig sektor har sitt arbeidssted. Det er totalt 814 000 personer som jobber i statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning i Norge, 31,5 prosent av alle sysselsatte i Norge.

Den vanlige oppfatningen er nok at det særlig er i og rundt Oslo det er mange offentlige ansatte. Men målt i andel ansatte i offentlig sektor ligger Oslo faktisk på bunn med 26 prosent, tett fulgt av Rogaland med 26,9 prosent. Den høyeste andelen offentlig sysselsatte har Troms med 43,6 prosent. Deretter følger Finnmark med 42 prosent, Nordland med 39,9 prosent og Hedmark med 38,3 prosent, Statistisk Sentralbyrå skriver:

"I 4. kvartal 2015 hadde 814 000 personer i Norge sin hovedjobb i statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning, som sammen utgjør offentlig forvaltning. Dette svarer til 31,5 prosent av alle sysselsatte i Norge. I overkant av 1,77 millioner sysselsatte jobbet i privat sektor (inkludert offentlige foretak). Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning var høyest i Troms med 43,6 prosent, fulgt av Finnmark og Nordland med henholdsvis 42 og 39,9 prosent. Lavest andel sysselsatte i offentlig forvaltning var det i Oslo med 26 prosent. Andre fylker med lav andel i offentlig forvaltning var Rogaland (26,9 prosent) og Akershus (28,2 prosent)."

Ser vi derimot på hvor stor andel av de statlige ansatte som arbeider i de ulik fylkene blir bildet litt annerledes. Det er i denne statistikken 294 000 statlige ansatte. Det inkluderer såvidt jeg kan forstå også de over 100 000 ansatte i sykehusene, slik at statlig sektor målt på denne måten utgjør omtrent en tredel av de sysselsatte i offentlig sektor og litt over 11 prosent av alle sysselsatte i Norge.

Fylket med høyest andel statlige ansatte er også Troms, med 19 prosent av de sysselsatte, men her er Oslo på andreplass med 16 prosent og Sør Trøndelag med 15,4 prosent. Også i Hordaland, Hedmark, Nord-Trøndelag, Nordland og Finmark arbeider over 10 prosent av de sysselsatte i statlige virksomheter. Lavest andel sysselsatte i staten er det i Rogaland med 7,4 prosent. Deretter følger Møre og Romsdal med 8,2 prosent, Buskerud 8,6 prosent og Akershus med 8,8 prosent.