lørdag 21. mai 2016

Statistikk om USAs offentlige nettsteder

analytics.usa.gov
Jeg kom nylig over et interessant og morsomt nettsted med statistikk over publikums bruk av USAs føderale forvaltnings ulike nettsider. Den heter analytics.usa.gov og blir oppdatert i sanntid med data om hvilke nettsteder folk besøker, og hvilket utstyr, operativsystemer og nettlesere folk bruker når de oppsøker offentlige nettsteder.

På denne siden kan vi lære at det i løpet av de siste 90 dagene har vært 2,16 milliarder besøk på føderale nettsider i USA, Av disse har 62 prosent kommet fra PC, 32 prosent fra mobil og 6 prosent fra nettbrett. Google Chrome er det største operativsystemet med 43 prosent, 23 prosent bruker Safari, 19 prosent Internet Explorer og 8 prosent Firefox. 71 prosent av de besøkende er personer som befinner seg i USA og 29 prosent er i utlandet.

Det er omkring 400 ulike etater i USAs føderale forvaltning, inkludert alle departementene, med omkring 4000 nettsteder som er med i denne statistikken. De blir analysert under en felles konto hos Google Analytics, Og da er det jo ganske interessant å se hvilke offentlige nettsteder som har vært de mest populære de siste 30 dagene:

Øverst på listen troner pakkesporingen til USA Postal Service (USPS) med 105 millioner besøk siste 30 dager. På andreplass finner vi den store helsedatabaseportalen US National Library of Medicine. På tredjeplass, med rundt 50 millioner besøk, finner vi værmeldingstjenestene til National Weather Service. På fjerdeplass ligger nettsidene til USAs skatteetat IRS og på femteplass er nettstedet til Centers of Desease Control and Prevention (CDC) der man finner informasjon om ulike sykdommer. Her er det i perioder slik at behovet for oppdatert informasjon om utbrudd av ulike pandemier og smittsomme sykdommer, som zikaviruset gir veldig mye trafikk.

Blant ander interessante nettsteder som ligger høyt på listen er usajobs.gov, der man finner oversikt over og kan søke ledige jobber i USAs føderale forvaltning, Nettstedet til USAs mattilsyn FDA, Nasjonalparkenes nettsted hos National Park Service, Social Security Administration, der man kan søke pensjon og ulike offentlig trygdeytelser, Travel.state.gov. som er et nettsted der USAs egne innbyggere finner informasjon om pass og andre forhold som gjelder reiser til utlandet og USCIS.gov, nettstedet til USAs innvandringsmyndighet.

Det kan jo også være interessant å merke seg at NASA, den amerikanske romfartsorganisasjojnen ligger helt oppe på 15 plass på listen over besøk de siste 30 dagene, med omkring 10 millioner besøk.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar