mandag 29. april 2013

Åtte petabyte

Computerworld har skrevet en interessant sak om "Astrastore", Universitetet i Oslos nye store anlegg for å lagre forskningsdata som ble åpnet nylig. Artikkelen i Computerworld peker på to interessante fenomener som ikke bare kjennetegner forskningens forhold til lagring av "big data", men som er typisk for utviklingen i flere virksomheter og sektor i samfunnet.

Det første poenget er at selv om lagringskapasiteten er mangedoblet i forhold til tidligere så er det allerede meldt behov som er det mangedobbelte av dette igjen. En petabyte er det samme som 1 000 000 000 000 000 byte (femten nuller). Og selv om UiO har åtte av disse er det ikke nok i forhold til behovene som kommer. Computerworld skriver:

"- Syv petabyte klarer vi å fylle fort. I løpet av få år kreves det 500 Petabyte for at politikerne skal få verifisert sine vedtak, fremhevet Morten Dæhlen. Det er klimavedtak Morten Dæhlen henviser til. - Dokumentasjon av klimadataene er helt kritisk. Uten data blir det ingen klimaforskning, sa seniorforsker Øystein Godøy ved Meteorologisk Institutt. I dag er behovet 285 TB. Det seneste året har det ikke vært mulig å med nye modelleksperimenter, men det endres med Astrastore. I 2017 er behovet for klimadata 10 – 20 PB. Om 20 år må man ha arkivert 100 exabyte (100.000 PB) for å være med i det internasjonale klimasamarbeidet."

Da er det godt en variant av Moores lov også virker for datalagring og sørger for at kapasiteten på harddiskene våre dobles omkring hver 18. måned, og til samme pris. Noe som gjør at vi i løpet av 15 år, fordi dette handler om eksponenttell vekst, har 1000 ganger mer lagringsplass for samme pris. Derfor er det fullt mulig at Morten Dæhlens lagringsbehov vil bli løst, selv om det i dag høres ut som stormannsgalskap. Og dette med pris er det andre interessante poenget Computerworld tar opp i artikkelen:

"I 2000 kostet arkivering av en terabyte grovt sett 540.000 kroner i året for Universitetet i Oslo. - Vi bidrar til å redusere lagringskostnadene for forskerne per år til en tusendepart av hva den var i 2000, sier Rune Sund, administrerende direktør i Hitachi Data Systems som har levert Astrastore. I den nye kontrakten koster arkivering av en terabyte rundt 570 kroner per år. Investeringskostnadene er dermed redusert til en tusendepart."

Det med andre ord ikke slik at alt i samfunnet blir dyrere. På noen områder bidrar informasjonsteknologien til at tjenester blir billigere i en rasende fart. Når vi ikke alltid merker det så godt er det naturligvis fordi etterspørselen øker så kraftig når prisen faller.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar