søndag 9. august 2009

Hvor takknemlig må man være?

Jeg er veldig takknemlig over å bo i Norge. Det er mange steder i verden som er mindre hyggelige. Da tenker jeg på forhold som demokrati og ytringsfrihet, på velferdsstatens sikkehetsnett og på muligheten til å drive næringsvirksomhet. Mye er fint i Norge.

Men er det slik at noen grupper burde gi uttrykk for litt ekstra takknemlighet til velferdsstaten for at politikere skal høre på dem? For eksempel bønder? De kronisk syke? Eller de spesielt rike? Og hva med gründere som kan bli rike? Burde ikke de være ekstra takknemlige fordi de får lov til å prøve?

Når statsminister Jens Stoltenberg utfordrer de rike og etterlyser en ekstra stor takknemlighet for den norske velfersstaten i Dagens Næringsliv reiser det noen interessante problemstillinger. Stoltenberg er inne på et viktig næringspolitisk poeng: Velferdsstaten kan bidra med en risikoavlasning som gjør at det kan være litt lettere å ta valget om å bli en eier og gründer, og satse egne penger på å bygge bedrift. I følge VG sier Jens Stoltenberg:

"Velferdssamfunnet gjør at folk tør å satse. Det er mulig å satse fordi man vet at det ligger et godt sikkerhetsnett og velferdsgoder i bunn for alle.".

Generelt er jo dette slik det bør være, men det er et par problemer med denne logikken når vi anvender den på det som er dagens næringspolitikk i Norge:

For det første er det ikke riktig at Norge er bedre til å risikoavlaste private investorer og næringsdrivende enn andre land. Jo, vi har generelt bra velferdsordninger. Trygdeordninger, barnehager og gratis helse er utvilsomt viktig. Men vi har også en særnorsk formueskatt som gjør at man må betale skatt uavhengig av om man har et overskudd eller ikke. Skatt og arbeidsgiveravgift på opsjoner fungerer på samme måten. Man betaler skatt på inntekter man kanskje kan komme til å få, men ikke har i dag. Slike skatter rammer ikke de superrike hardest, men alle de vanlige store og små næringsdrivende som utgjør det store flertallet.

For det andre er sikkerhetsnettet i den norske velferdsstaten utformet slik at det er uavhengig av om du driver bedrift eller ikke (det er vel litt færre ordninger man har tilgang til som næringsdrivende). Det gjør at alt for få tør å satse å å starte bedrift. Burde så de som lykkes etter all denne harde jobbingen stå i en spesielt stor takknemlighetsgjeld til den norske stat i forhold til de som får ytelser uten å ha prøvd? Ikke virker det som regjeringen er særlig glad for at folk blir veldig rike. Og ikke gjør den noe aktivt for å oppnå det. Heller tvert imot vil mange si. Og det er vel ingenting som tyder på at det er mye vanskeligere å bli rik i andre land. Da er det kanskje litt spesielt å kreve øremerket takknemlighet.

Denne logikken dratt et skritt videre gjør jo at også gründere som prøver å bli rike bør være takknemlige fordi velferdsstaten lar dem få lov til å prøve. Nå tror jeg gründere flest er klar over hva velfersstaten kan og ikke kan bidra med. Men de jeg snakker med hopper ikke akkurat av begeistring over at det de driver med er så høyt prioritert av statsminster og finansminister. De opplever at de tar mye risiko og at jevnaldrende de gikk på skole sammen med både arbeider mindre og tjener mer. De har valgt det selv, og kunne satset på noe annet enn å bli gründere. Men man kan jo lure på om samfunnet egentlig stimulerer entreprenørskap og eierskap nok når så mange opplever at oppsiden er så liten i forhold nedsiden at de lar være å prøve.

Jeg er som sagt takknemlig over å bo i Norge og over et godt sikkerhetsnett. Men jeg er også takknemlig over at det er gründere, eiere og bedrifter som investere penger og bygger næringsliv. Uten at disse tjener penger er ikke velferdsstaten mulig.

7 kommentarer :

 1. Denne uttalelsen blir trolig en slager, nesten på linje med at "det er typisk norsk å være god".

  Jeg er selvstendig næringsdrivende, og jeg takker verken Det norske arbeiderpartiet eller Stoltenberg.

  Det har ikke falt meg inn at jeg er utakknemlig de gangene jeg har påpekt det urimelige i at selvstendige betaler høyere trygdepremier, i bytte med at de har tilgang til færre velferdsordninger.

  Det har ikke falt meg inn at jeg skulle takke for at formalitetene ved å drive for seg selv i Norge er så overveldende at man de facto er nødt til å benytte regnskapsbyrå.

  Men så bor jeg heller ikke lenger i Norge.

  Vet du hva som skjer dersom jeg forteller litt om livet jeg lever og de vilkårene jeg har når jeg er hjemme på ferie? Folk blir sinna!

  De blir sinna på meg, svikeren, som har dobbelt så høy levestandard i forhold til dem, til tross for at de "tjener" det dobbelte. De blir sinna når jeg forteller dem at de ikke lever i paradis. De blir sinna når jeg forteller dem at en av grunnene til at jeg ikke kunne tenke meg å flytte hjem, er at det norske helse- og sosialsystemet ikke holder mål. At man ikke får noe for de pengene man betaler.

  Kanskje ville jeg selv ha vært like liten hvis jeg fortsatt hadde bodd i riket. Det er sikkert ikke moro for en sulten tiger at det går en turist utenfor buret viftende med en blodig biff. Hva hjelper det vel den jevne nordmann at han kunne ha hatt det bra, når han er bastet og bundet og avskåret fra paradiset?

  Nordmenn har ingen grunn til takknemlighet overfor DNA. Det vil ta flere tiår å rydde opp i det systemet som er skapt, samtidig med at landet som skulle flytt av melk og honning faktisk ikke er mer enn en annenrangs nasjon i svært mange sammenhenger.

  Hva må man gjøre i Norge? Det aller første må være å få frem informasjon om at det går an å leve bra andre steder også. Informasjon om at mange andre land har langt bedre ordninger på enkelte felter enn Norge.

  Vi må vri vreden over at "sånn er Norge, og det kommer vi ikke utenom" til en tro på at det er mulig å gjøre noe.

  Da kunne man kanskje på lang sikt endt opp med at nordmenn flest, når en kar vender hjem fra sin utlendighet, lytter med interesse for å vite hvordan ting gjøres andre steder i verden - kanskje med et ønske om å lære noe - og ikke bare blir sur og irritert på et grunnlag som de ikke engang selv forstår.

  SvarSlett
 2. Jeg her helt enig i din konklusjon, Paul. Godt formulert.

  Det er imidlertid ikke vanskelig å forstå Jens Stoltenberg sin uttalelse om at rike burde være mer takknemlige, dersom man ser uttalelsen i sammenheng med det fokuset mange næringslivstopper har når de en sjelden gang deltar i den offentlige debatten. Fokuset er ofte rettet inn mot deres egen lommebok. Det burde vært et breiere perspektiv i debatten fra mange av næringslivslederne.

  Stoltenberg gikk også så langt som å si "at velferdssamfunnet har gjort de rike rike."

  Jeg har skrevet en bloggpost med utgangspunkt i disse uttalelsene fra statsministeren:
  http://blogg.stormberg.no/post/Hvem-har-gjort-rike-rike

  SvarSlett
 3. Tror dette , som mye annet fra toppolitikere, er ren retorikk.
  Jeg er selv gründer og har sammen med tre andre etablert 100 arbeidsplasser i Bergen og Oslo.
  Samtlige ansatte er spisskompetente rådgivere og/eller eksperter.
  En svært stor andel av de ansatte eier også en bit av virksomheten vår.
  All ekstrainnsats straffes med ekstra skatt. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift og formuesskatt.
  Har stor sans for inntektsfordeling, men uten reale og sunne stimuli blir det færre inntekter å fordele.
  Har aldri oppfattet at dagens Regjering har synliggjort noen reell forståelse for dette.

  SvarSlett
 4. Godt skrevet! Og helt riktig, det er særlig skattene på mulig fremtidig inntekt (!) og de (litt) dårligere ordningene for næringsdrivende som bidrar til at mulige gründere heller tar en trygg jobb med lønnsinntekt enn å starte noe selv.

  SvarSlett
 5. Thomas B: de LITT dårligere ordningene?

  Kan vi ikke ta en liten reality check? Vi foreslår å endre sykelønnsordningen slik at de først par ukene er uten sykepenger, og derette til 60% av satsen.

  Hvis vi kun snakket peanuts, skulle det ikke være et problem for resten av folket å ha samme ordninger, skulle det vel? Og da har vi enda ikke snakket pensjonsordninger.

  Tror du at det finnes ett eneste parti som ville tørre å gi arbæiera like dårlige vilkår som de selvstendige?

  SvarSlett
 6. Det finnes ikke noe sikerhetsnett for gründere.

  Jeg har skrevet om dette her: Stoltenberg lyver om sikkerhetsnett

  SvarSlett
 7. Det er jo ikke værre enn å se på andre land. Det er vel ikke slik at Norge er det eneste landet folk blir rike. Var i Marokko i sommer. Der er det ekstremt tett med rike mennesker (også nyrike)og der uten sikkerhetsnett. I og med at Stoltenberg mener bastant at den eneste (ja, eneste, siden han mener de BØR være takknemmlige, altså en klar årsak-vrikningssammenheng)måten å bli rik på er hvis man har en stor velferdsstat er det rart det er så mange rike mennesker i verden. Hva med alle de norske rederne i starten av forige århundre. Hva med Hydro? hva med tandberg? Var det en stor stat på den tiden?

  SvarSlett