tirsdag 25. august 2009

Bort fra en symbolsk miljøpolitikk

Et par interessante oppslag i Dagens Næringsliv sist lørdag minner oss om problemene med å være hyperaktiv på noen symbolområder i miljøpolitikken og merkelig passiv på områder som virkelig betyr noe for å endre produksjon og forbruk.

Det er i følge DN blitt forbudt å sykle, kite og surfe i norsk natur stadig flere steder, men litt uklart hva slags skader disse miljøvennlige aktivitetene egentlig påfører naturen. I samme nummer har DN en stor sak om at Norske Skog ønsker å dreie over til en storsatsing på biodrivstoff (jeg tror ikke DNs egen artikkel om saken er på nett, men både Teknisk Ukeblad og Hegnar Online skrev om den i forrige uke).

Alle skjønner jo nå at avispapir ikke er fremtiden. Men biodrivstoff basert på restprodukter fra skogen, slik at det ikke går ut over matproduksjon, må jo være en veldig interessant satsing, og et område som vil vokse kraftig for den som lykkes med å utvikle en konkurransedyktig teknologi. Men i første fase trenger typisk denne type storsatsinger investeringer i F&U og etablering av pilotanlegg, der en eller annen form for offentlig medvirkning er en forutsetning for å komme i gang. Men hvem skal man søke om støtte? Fordi dette er produktutvikling til transportsektoren og ikke stasjonær energibruk kan ikke Enova støtte et pilotprosjekt. Og faren er at prosjektet derfor faller mellom alle stoler.

Nå er ikke jeg noen generell tilhenger av statlige industrisubsidier. Næringslivet bør investere ut fra en lønnsomhetsvurdering. Å skjule reelle kostnader gjennom konkurarnsevridning og subsider bidrar til et mindre konkurransedyktig næringsliv. Men dette er annerledes. Forskning og utvikling av nye teknologier, produkter og tjenester må ofte vurderes annerledes fordi det er snakk om å utvikle noe som mange flere vil ha glede av enn bedriften selv. Og der den samfunnsmessige gevinsten ved å utvikle ny kunnskap er større en den rent bedriftsøkonomiske for for eksempel Norske Skog. Derfor tillater EUs statsstøtteregler satsinger på forskning og utvikling. Ja ikke bare det, forskning og utvikling støttet av myndightene på energiområdet er en hovedstrategi for å få et mer konkurransedyktig næringliv som kan hevde seg i konkurranse med Asia og USA.

Jeg vet ikke om Norske Skogs prosjekt er et godt prosjekt og om det er her fremtidens nye miljøarbeidsplasser skal skapes. Men jeg synes i hvert fall en regjering som snakker så mye om grønt næringsliv som dagens regjering gjør, burde svare på henvendser fra næringslivet om hjelp til å satse.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar