torsdag 13. august 2009

The Political Compass - enda en todimensjonal valgtest

Etter å ha blogget om The Political Spectrum Quiz i forrige innlegg, fikk jeg et par tips (takk til blogger Per Henrik) om en annen todimensjonal politisk test som heter The Political Compass. Resultatet mitt er limt inn til venstre. Jeg er omtrent på samme sted i matrisen i begge tester.

Men spørsmålene som leder fram til resulatet er litt ulike. Jeg synes, som jeg nevnte i forrige innlegg, at den andre testen var for dominert av amerikanske verdiproblemstillinger langs den vertikale aksen til å være helt relevant i Norge. Det er ikke tilfelle her, noe som gjør at den burde gi et riktigere bilde av et norsk og europeisk politisk landskap.

Litt kritisk er jeg likevel. Jeg synes noen av spørsmålene har litt politisk slagside eller stiller opp kunstige motsetninger (av typen enten bra for multinasjonale selskaper eller bra for menneskeheten). Nå hevder de i sin FAQ at denne måten å stille spørsmål er helt bevisst og at den er like politisk vridd i alle retninger. Så da er det vel i orden.

En annen interessant ting ved denne nettsiden er at de har satt inn politiske partier i ulike land i skjemaet slik at man kan sammenligne seg med dem. Der vil man se at Barack Obama og Hillary Clinton er i den blå ruten litt over og til høyre for midten, mens Republikanerne er helt øverst i høyre hjørne. I Tyskland og Canada er venstresiden stort sett nede og litt til venstre i matrisen, mens høyrepartiene er litt over streken og til høyre. I UK er de to store partiene omtrent like langt til høyre, men de konservative er litt mer liberale.

En oversikt over EU-landenes regjeringer viser at nesten alle er i den blå ruten oppe til høyre, Unntakene Danmark, Nederland, Finland og Sverige som også er til høyre, men nede i det liberale hjørnet, den samme ruten som meg. Noe jeg tror er riktig ut fra det jeg vet om europisk politikk. Så kan man jo lure på hvor de norske partiene passer inn her.