lørdag 29. august 2009

101 tiltak på 100 dager

Fremskrittspartiet har i dag lagt fram sitt såkalte hundredagerprogram med 101 tiltak de skal gjennomføre i løpet av sine første 100 dager i regjering. Nå er det kanskje feil å si gjennomføre. Mange tiltak er ting som skal foreslås, utredes og vurderes først.

Både Erna Solberg og Trond Giske er raskt ute og avblåser FrP revolusjonen, Her er ikke noe nytt sier Erna. Fiffig mediegimmick, men ikke noe nytt, sier Trond Giske. Og det er nok et stykke på vei riktig at det ikke er så mye nytt. Og kanske litt skuffende at de ikke er tydeligere på hva det er av tiltak som skal være gjennomført innen 100 dager og hva som i hvert fall skal være igangsatt.

Jeg tror likevel det FrP gjør er lurt og bra for valgkampen deres. De er det eneste partiet som klart og tydelig forteller hva de ønsker å forandre raskt og hvilke saker de vil prioritere høyest i det øyeblikket de går inn i regjering. Her er det tiltak for å få bedre helsetilbud, tiltak for å begrense innvandring og tiltak for å redusere kriminalitet. Det er høyere fartsgrenser og vin i butikkene. Og det er flere forslag å øke det private tilbudet av skoler og omsorgstjenester.

Mye er svært konkret og tydelig. Dette gjelder for eksempel hvor store skatte- og avgiftslettelser de vil foreslå, hvilke bedrifter staten skal selge aksjene sine i og hvilke beslutninger som kan overtates til hver enkelt kommune å bestemme selv. For eksempel skal bruk av snøscooter, bygging i strandsonen, tiltak mot rovdyr og reaksjoner mot tigging avgjøres i hver enkelt kommune.

Det jeg savner i dette hundredagersprogrammet er tiltak som vil heve øke satsingen på og heve kvaliteten på norsk forskning, tiltak for å løfte kvaliteten i skolen, tiltak for å fremme innovasjon i næringslivet og konkrete tiltak for å modernisere offentlig sektor. Ikke bare lavere skatter og mindre byråkrati. Dette er ikke et program for kunnskapspolitikk. Men det hadde vi vel heller ikke ventet.

2 kommentarer :

  1. Meget bra innlegg, som gammel SV`er som selv har konvertert er jeg glad for at du har et balansert syn på saken. Terje A

    SvarSlett
  2. Mulig velgerne ønsker seg flere uforpliktende utredninger og vurderinger. Ja kanskje endog det å få flere titalls av disse samlet i et eget dokument.

    Disse har i så fall fått det de ønsket seg i dag.

    For første gang på 30 år har partiet sagt at ting tar tid og ikke kan løses med et knips eller to. Akkurat det er vel det eneste fremskrittet i dag.

    SvarSlett