søndag 30. august 2009

Om politikere, sakser og HMS-kultur

I en helt idiotisk konkurranse i går la Framtiden i Våre Hender (FIVH) opp til at noen kjente politikere skulle stå i en klynge og hugge løs på ballonger med skarpe sakser. To av deltakerne skadet seg, miljøminister Erik Solheim og statssekretær Lotte Grepp Knutsen.

Akkurat hvor tåpelig dette var kan man se på TV2s nyhetsinnslag fra i går (bildet til venstre er klippet derfra). Nå har riktignok FIVH beklaget det som skjedde. Og det er godt ingen fikk varige skader av dette.

Men man kan jo lure på hva som gjør at politikere stiller opp på noe så farlig. Erik Solheim sier etterpå at: "Det fløt mye blod og så dramatisk ut, men det er det ikke og man må bare se humoristisk på det"

Jeg klarer ikke å se så veldig humoristisk på at folk skader seg fordi noen har lagt opp til at man skal hugge løs med sakser. Særlig ikke når arrangørene alltid står i første rekke når de mener at andre, som for eksempel oljeselskapene eller industrien, ikke tar tilstrekkelig hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Da pleier ikke miljøpolitikere å se så veldig humoristisk på skader og ulykker som skyldes slurv og tankeløshet.

Nå har jeg hatt gleden av å jobbe noen år i Statoil. Noe av det som preger en fra første dag i oljeindustrien er den ekstremt høye oppmerksomheten på sikkerhet. Det er strenge regler, men man er mist like opptatt av å bygge en sikkerhetskultur der det å forebygge uønskede hendelser står sentralt. Og så vet man at et systematisk arbeid for å redusere alle de små uønskede hendelsene der noen faller i en trapp eller klemmer en finger er helt avgjørende for å hindre de store ulykkene.

HMS-arbeid er som en pyramide. Det er heldigvis store hendelser med alvorlige konsekvenser for folks liv og helse eller for miljøet. Men for å ytterligere redusere antall alvorlige hendelser og nestenulykker må man også ta alle de andre og tilsynelatende bagatellmessige ulykkene på alvor. Slik bygger man HMS-kultur. Og i en sunn HMS-kultur løper man ikke rundt og hugger løs med sakser. Alle som har vært på et arrangement i regi av et oljeselskap vet hvor monomant opptatt de er av sikkerhet i en hver sammeheng. Også hjemme hos sine ansatte (det skjer flere skader i fritiden enn på jobb). Man driver med opplæring. Og poenget er at det virker. Kanskje oljeindustrien skulle tilby litt HMS-opplæring til FIVH og et par politikere.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar