fredag 14. august 2009

Grønn eksport slår alle rekorder - i Danmark

Danmark befester rollen som ledende miljønasjon. Ikke bare er København vertskap for det store globale klimatoppmøtet i desember. Danmark er også blitt ledende når det gjelder eksport av miljøteknologi. (Bilde: Vestas)

Verdien av eksporten av miljøteknologi er i ferd med å passere eksportverdien av landbruksvarer, som til nå har vært Danmarks største eksportnæring. I følge nettavisen Business.dk:

"Energiteknologi er tæt på at slå fødevarer som Danmarks største eksporterhverv. Den grønne eksport nåede sidste år 64 mia. kr. Ambitionen om at gøre Danmark til et af verdens førende lande på det energiteknologiske område ser nu for alvor ud til at give kontant gevinst. Danmarks eksport af vindmøller, termostater, pumper og andre energiteknologier skød nemlig mod nye højder i 2008."

Nå er man likevel ikke helt uten bekymringer for fremtiden. Noen mener at Danmark satser alt for ensidig på vindteknologi og dermed går glipp av muligheten til en langt bredere satsing på "clean tech":

"Virksomhederne peger blandt andet på, at man i Danmark ikke er god nok til at udnytte potentialet i teknologier som bølge- og solenergi, ligesom man ikke får nok ud af rådgivningssektoren."

Kanskje har denne utfordringen i Danmark en slags parallell i Norges ledende posisjon på olje og gass. Det er åpenbart riktig å satse tungt på forskning og innovasjon der man allerede er ledende. Det er slik man trekker til seg enda flere internasjonale deltagere i klyngen. På den annen side er det risikabelt å satse alt på et kort og bli helt avhengig av en enkelt næring eller teknologi. Man kan ikke bare satse på dagens næringsliv, man må satse på noen fremtidige vekstnæringer også.