mandag 22. juli 2019

Befolkningsnedgang på italiensk

Sicilia var en gang kjent for store barneflokker, men i den lille byen Acquaviva Platani i innlandet på Sicilia er barnefødsler blitt så uvanlige at det ringes i byens kirkeklokker hver gang det skjer. Jeg vil tro det samme er tilfelle i mange andre små italienske byer og landsbyer.

Mange europeiske land opplever for tiden en endring i befolkningssammensetningen, der det blir stadig flere pensjonister for hver person i yrkesaktiv alder og stadig flere 80-åringer og 90-åringer. Det foregår også en flytting fra utkantene vil byene, der særlig de unge flytter dit det er muligheter for utdanning eller arbeid i de voksende tjenesteytende sektorene, i byene.

Men Italia ligger foran resten av Europa på denne kurven. Der er det ikke bare færre unge relativt til andre aldersgrupper, det er rett og slett befolkningsnedgang i landet som helhet, ikke bare i distriktene. The Guardian her vært i Acquaviva Platani, men skriver også om de to viktigste komponentene som bidrar til befolkningsnedgang: lave fødselstall og utvandring fra Italia til andre land. De skriver:

"For the first time in 90 years the Italian population has fallen to about 55 million, according to the national statistics agency (ISTAT). From 2014 to 2018, the population decreased by 677,000 people. Two factors are behind the decline according to experts: a decrease in births, which is at an all-time low since the unification of Italy, and an increase in the emigration of young people to other European countries in search of job opportunities. According to ISTAT nearly 157,000 people left the country in 2018. UN reports that Italy is the only major European economy with a population set to decline further in the next five years. It ranks second – behind only Japan – in terms of having the greatest share of older people, with an estimated 168.7 people over 65 for every 100 young people."

Hva er så den bakenforliggende årsaken til at Italia har en enda mer krevende demografisk utvikling enn andre europeiske land? Jeg er redd noe av grunnen er politisk. Med et svært fragmentert partisystem har det vært vanskelig å gjennomføre nødvendige reformer i offentlig forvaltning, pensjonssystem, skattesystem og alt det andre som trengs for å få ned kostnadene og være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. Man kunne kanskje håpe at en alvorlig krise som dette ville bidra til at politikerne tok seg sammen, og gjennomførste upopulære, men helt nødvendige reformer, men i stedet har enda mer uansvarlige partier i Italia økt sin oppslutning, med løfter om å bruke mer penger og få enda mer gjeld.

Dette rammer også næringslivet som også opplever et ekstremt byråkrati og ineffektivitet, og at økonomien ikke lenger vokser. Det har den ikke gjort på mange år, og da blir det heller ikke skapt nye arbeidsplasser. Når det bare er i eldreomsorgen unge folk har jobbmuligheter er det ikke så rart at mange flytter ut.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar