torsdag 18. juli 2019

eBevis mot arbeidslivskriminalitet

Digitalisering er viktig for å forbedre offentlige tjenester og forenkle hverdagen for innbyggere og næringsliv. Men på flere viktige områder er det også slik at gode digitale løsninger kan bidra til å bekjempe svindel og kriminalitet. eBevis er en slik digital løsning som gjør flere viktige ting på en gang.

Hva er så problemet eBevis skal løse? En av myndighetenes viktigste oppgaver er å slå ned på kriminalitet, bedrageri og juks, både fordi det tapper velferdsstaten for store pengesummer, men også fordi det går ut over alle alle de seriøse bedriftene når de taper i konkurransen fordi andre ikke følger lov- og regelverk.

Derfor blir det på en rekke områder, ikke minst innenfor det offentliges anskaffelser av varer og tjenester fra næringslivet, et marked på over 500 milliarder kroner i året, stilt en rekke krav om om at bedrifter må dokumentere at de er seriøse gjennom å fremskaffe ulike attester, bevis og dokumenter. Problemet med dette er at det tar tid å fremskaffe all denne dokumentasjonen, tid som skulle vært brukt på bedriften og på kundene. Og dessuten er det irriterende å vite at mye av det en offentlig oppdragsgiver ber om er opplysninger myndighetene allerede har. Og at mens de seriøse bedriftene bruker masse timer og ressurser på å samle inn opplysninger, dokumentere og rapportere, så sliper de useriøse unna.

eBevis er svaret på dette problemet. Det har en sentral plass i stortingsmeldingen regjeringen la frem om offentlige anskafffelser i vår, og beskrives slik i pressemeldingen fra NFD:

"Regjeringen etablerer en digital tjeneste som forenkler deltakelse i offentlige anskaffelser, og gjør det enklere å sjekke om leverandører er seriøse. Bedrifter som deltar i konkurranser om offentlige anskaffelser, må i dag sende inn skatteopplysninger og firmaopplysninger. Takket være en ny teknisk løsning, eBevis, skal det nå bli slutt på dette. Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har i samarbeid utviklet eBevis. 

– Med eBevis får offentlige oppdragsgivere tilgang til de opplysningene de trenger, uten at bedriftene selv må sende dem inn. Dette er en prosess som fram til nå har vært utført på en ”gammeldags” måte. Derfor er eBevis en kjærkommen forenkling for de mange bedriftene som deltar i konkurranser om offentlige kontrakter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen."

Jeg vil også anbefale en bloggpost med litt mer beskrivelse av hva dette handler om på Brønnøysundregistrenes forenklingsblogg. Der skriver Geir Jacobsen blant annet:

"eBevis er en ny tjeneste som lar offentlige innkjøpere innhente skatteopplysninger om leverandører både før og etter kontraktsinngåelse. Tjenesten lar offentlige oppdragsgivere hente inn skatteopplysninger ved at leverandøren gir fullmakt, og dermed sitt samtykke. Opplysningene fra Brønnøysundregistrene ligger åpent, og det trengs derfor ikke samtykke for å innhente dem. Leverandører trenger altså ikke lenger å levere skatteattest og firmaopplysninger manuelt. Dette vil være en viktig forenkling både for leverandører og innkjøpere i offentlige anskaffelser."

Det er interessant å se hvordan it-nettsteder som skriver om eBevis fremhever den digitale forenklingen, vekk fra papir eller pdf-dokumenter, og over til gjenbruk av opplysninger som allerede finnes i offentlige registre, mens byggenæringens nyhetsmedier fremhever hvordan eBevis skal bidra til å hjelpe de seriøse bedriftene og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Den gode nyheten er at begge deler er riktig.

Enda mer informasjon om hvilken informasjon som kan hentes inn via eBevis og hvordan man går frem for å gjøre dette finner han her på en nylig oppdatert sak på Difis nettsider.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar