torsdag 21. mars 2013

Kypros og krisen

Akkurat da det virket som det verste var over, og euroen kanskje ville overleve i alle euro-landene, så kom bittelille Kypros og ødela idyllen. Det kan virke merkelig at et land med under en million innbyggere og som bare utgjør 0,2 prosent av eurosonens BNP kan lage så store problemer. Hvorfor det er slik skriver The Economist om i denne ukens leder, med overskriften "Just when you thought it was safe...":

"Cyprus is a Mediterranean midget, with a GDP of only $23 billion. But this crisis could have poisonous long-term consequences. Eight months after the European Central Bank appeared to have restored stability by promising to do whatever it took to save the currency, the risk of a euro member being thrown out has returned."

Selv om Kypros har en knøttliten økonomi er ikke bankvesenet i landet fullt så lite. I likhet med et par andre øystater i Europa (Island og Irland) har Kypros banker som forvalter langt mer penger enn landets BNP og som det derfor er vanskelig for staten å redde hvis det oppstår problemer som truer deres eksistens. Kypriotiske banker forvalter verdier som tilsvarer rundt 800 prosent av BNP i landet. Det er omtrent på nivå med Irland, mens det på Island i 2008 var slik at bankenes verdier utgjorde 1000 prosent av landets BNP.

Mye av verdiene stammer fra folk fra andre europeiske land med store formuer og som har flyttet pengene sine til Kypros fordi landet har laget særlig gunstige skatteregler for å trekke til seg slike utenlandsformuer. Problemet er at det ikke er spesielt enkelt for Angela Merkel å forklare tyske skattebetalere og velgere at de nå må plukke opp regningene som ikke er blitt betalt.

Men også EU må i følge The Economist ta mye av skylden for rotet som har oppstått de siste dagene. Å gå med på en plan som innebærer konfiskering av pengene til småsparere og andre som har pengene sine i banken virker veldig lite veloverveid. Det er også helt uten historisk presedens. Slike bankkriser rammer aksjonærene og bankens kreditorer, men det bør ikke ramme innskyterne. Hvis ikke EU opptrer konsekvent på dette området kan det reise tvil om det er også er utrygt å sette pengene sine i banken i andre europeiske land ned svake banker og bunnskrapte statskasser. The Economist skriver:

"Cyprus is odd, because virtually all its banks’ liabilities are deposits (as opposed to longer-term bonds). Yet, of the 147 banking crises since 1970 tracked by the IMF, none inflicted losses on all depositors, irrespective of the amounts they held and the banks they were with. Now depositors in weak banks in weak countries have every reason to worry about sudden raids on their savings. Depositors in places like Italy have not panicked yet. But they will if the euro zone tries to “rescue” them too."

Vi får håpe Kypros og EU finner en løsning som er til å leve med i løpet av helgen. Det blir helt sikkert smertefullt, men en fremtid utenfor eurosonen og som en slags ny russisk provins fremstår ikke som noe bedre alternativ.