søndag 17. mars 2013

- Folk som ikke passer i firkanter

Abelia har en serie partilederlunsjer denne våren der partilederne kommer for å fortelle om det de er opptatt av og ha en dialog med kunnskapsbedriftene i Abelia. Hele møteprogrammet er ikke på plass enda, men først ute var i hvert fall Trine Skei Grande i Venstre. Hun var rakst på banen svarte at hun ville besøke oss, så på tirsdag i forrige uke hadde vi lunsj med Trine.

At Venstres partileder kom først er nok ikke helt tilfeldig. Venstre har lenge hatt kunnskapspolitikk og forskningspolitikk som hovedsaker og Trine Skei Grande er flink til å snakke om kunnskapens plass i det store bildet. Hvorfor investeringer i utdanning, blant annet i form at en oppgradering av lærernes status, og i systematisk satsing på høyere kvalitet på forskning og høyere utdanning er avgjørende for at vi skal lykkes fremover. På Abelias nettsider er det et fint referat fra møtet.

Det kan være krevende å svare på alle spørsmålene som kommer fra medlemsbedrifter i Abelia. De driver med ganske forskjellige ting og etterlyser gjerne svar på en rekke ulike politikkområder. Blant problemstillingene som kom opp i diskusjonen var arbeidstrening for blinde og andre funksjonshemmede, rammevilkår for private fagskoler, skatteinsentiver for å investere i gründerbedrifter, Innovasjons Norges virkemåte og hvordan arbeidsmiljøloven ikke er fleksibel nok når det gjelder arbeidstidsbestemmelsene. Trine Skei Grande imponerte forsamlingen med både god oversikt og stor detaljkunnskap om mange og tildels ganske kompliserte politikkområder.

Kanskje det aller viktigste Trine Skei Grande snakket om var at vi må huske at "folk som ikke passer inn i firkanter er de som skaper noe nytt". Innovasjon foregår gjerne der folk tenker ulikt og har ulike erfaringer, ikke der alt er standardisert og strømlinjeformet. Både utdanningsbyråkratiet og virkemiddelapparatene har behov for å forenkle og kategorisere, og prøver å lage firkanter vi kan passe inn i. Trine Skei Grandes enkle og viktige poeng var at det både er bra for den enkelte og viktig for samfunnet i stort at vi får til en valgfrihet og fleksibilitet som tar utgangspunkt i forutsetninger og utviklingsmuligheter hos det enkelte individ og den enkelte bedrift.