onsdag 13. mars 2013

Innovation House i Silicon Valley

I Palo Alto i hjertet av Silicon Valley, der man blant mye annet finner Stanford University, garasjen til Hewlett og Packard og Palo Alto Reseach Center (PARC) - og noen tusen oppstartsbedrifter, finner man også det norske Innovation House. Man tenker ofte på Innovasjon Norge som en samling trauste låne- og tilskuddsordninger som blant annet skal fremme distriktsutvikling, men Innovation House handler om å legge grunnlag for internasjonal vekst gjennom å jobbe med marked og kunder, og drive innovasjon rundt forretningsmodeller.

Hun som leder Innovation House i Palo Alto heter Anne Worsøe og er en gammel nabo til Abelia. For noen år siden ledet hun Norsk Venturekapitlaforening og hadde kontor rett over gangen fra Abelia i Næringslivets Hus. Det gjorde at vi samarbeidet mye om ulike utspill og innspill om rammevilkår for entreprenørskap, innovasjon og vekstbedrifter i Norge. Jeg lærte i hvert fall mye av det samarbeidet og jeg tror denne bakgrunnen til Anne fra venturebransjen er verdifull når man gir gode råd til norske gründere som skal prøve å hente penger i den store verden.

Det er et flott intervju med Anne Worsøe på Forskningsrådets nettsider som er verdt å lese og der hun reflekterer litt over gründere som kommer til Silicon Valley med ambisjoner om å lykkes i den store verden:

"– Vi har fantastisk mye bra forskning og teknologi i Norge. Amerikanerne kaller norsk teknologi for ”hard core tech”, forteller Worsøe. Men denne styrken blir også en svakhet. Det som kjennetegner forskningsbaserte bedrifter, er nemlig at de blir veldig opphengt i teknologien. Og glemmer kundene. Først når produktet er 100 prosent ferdig, begynner mange å tenke på om det er et marked for produktet der ute.I praksis bør man i den siste halvdelen av utviklingsløpet jobbe tett med kunder. Bare slik kan man bli sikker på at man utvikler noe som passer overens med kundens behov, mener Worsøe."

Programmet bedrifter kan delta på i Innovation House heter Tech Incubator (TINC), et fireukers intensivt utviklingsprogram som ligger under Innovasjon Norge, men også støttes av Forskningrådet. Blant de som har deltatt i TINC er Abelias styreleder Terje Wold. Han blogget om hva han var med på i TINC-programmet våren 2012. Jeg tenker at slike virkemidler for vekstbedrifter må tilpasses de lokale forholdene, og ikke alle steder er helt som Silicon Valley, men jeg tror det er mye å lære av erfaringene de gjør der. Hastigheten i innovasjonsprosessene er blitt mye raskere enn før. Da må innovasjonsvirkemidlene være tilpasset en endret virkelighet for bedriftene.