torsdag 1. september 2011

Valgresultat som i 1979?

NRK sier i en kommentar til sin egen meningsmåling i dag at det ser ut som "sympatibølgen" for AP avtar. Jeg har hørt flere si at det nå går mot en normalisering av oppslutningen. Men hva er normalt? Tallene i dagens meningsmåling er normale hvis juni-nivåene var normale, men i forhold til de siste 20 årenes kommunevalg er det ikke spesielt normalt. Vi må lenger tilbake i tid for å finne tall som ligner.

Jeg ser at Poll of Polls sammenligner alle nye lokale meningsmålinger med tallene fra forrige kommunevalg og med tallene fra kommunevalget i 1979. Og slik tallene nå ser ut ligner de mer på resultatet ved valget i 1979, to år før Kåre Willoch ble statsminister i Norge, enn på valget for fire år siden. Dengang ble det kalt "høyrebølge", men sammenligner man 2011 med 1979 er høyrebølgen enda sterkere i dag.

Ved fylkestingsvalget i 1979 fikk AP 36,0 prosent, Høyre 29,9, Senterpartiet 8,6, KrF 10,2 Venstre 5,6, SV  4,4 og FrP 2,5 prosent. Valget i 1979 er fortsatt Høyres beste kommunevalg noen gang og SVs dårligste. Høyre gikk fram 7 prosentpoeng i forhold til fire år tidligere, de fleste andre partiene gikk litt tilbake. Ser vi på nivåene i dagens NRK-måling sammenlignet med valget i 1979 ligger SV, Venstre og Senterpartiet forbausende nær, Arbeiderpartiet syv prosentpoeng lavere og Høyre og KrF omkring fire prosentpoeng lavere.

Det som selvfølgelig var helt annerledes i 1979 var at FrP bare fikk 2,5 prosent av stemmene, mens de i dagens måling har 15,8 prosent. Og til sammen har Høyre og FrP nå 41,6 prosent, høyere enn ved noe valg i historien og mye høyere enn under "høyrebølgen" i 1979 da de til sammen fikk 32,4 prosent. Så må man legge til at KrF var litt større i 1979 enn i dag og at Senterpartiet fortsatt var et borgerlig parti. Under "høyrebølgen" ved kommunevalget i 1979 fikk Arbeiderpartiet og SV til sammen 40,4 prosent. I NRKs måling i dag har de til sammen bare 33.7 prosent. Dette kan naturligvis endre seg noe den siste uken før valget, men akkurat nå virker det på meg som "høyrebølgen" er sterkere enn "sympatibølgen".