onsdag 28. september 2011

The 6 killer apps of prosperity

Niall Ferguson har vært hos TED og snakket om hva det er som har gjort de rike landene rike og hva som skjer når land som tidligere var fattige begynner å oppføre seg på samme måte. Ferguson holder seg til en tidsriktig begrepsbruk og snakker om "The 6 killer apps of prosperity".

De seks tingene som gjør det mulig for land å bli rike er i følge Niall Ferguson: 1. Konkurranse, 2. Vitenskapsrevolusjonen, 3. Privat eiendomsrett, 4. Moderne medisin, 5. Konsumentsamfunnet og 6. Arbeidsetikk. Delen som omhandler de seks appene starter åtte minutter ut i foredraget, men det kan være verdt å se hele.