onsdag 7. september 2011

Måløy og Nordfjordeid

Det er ikke alltid slik at størst er best. Noen mindre steder i Norge med lang vei til både universiteter og flyplasser har en forbausende stor tetthet av gründere og produserer mange nye bedrifter. Dette er gjerne steder der privat sektor historisk har vært sterk, gjerne innenfor tradisjonelle norske næringer som fiske, industri eller skipsfart, og der avstanden mellom entreprenørene og den kompetente kapitalen er kort. Når man besøker disse stedene merker man at det er en kultur for nyskaping.

I midten av august hadde jeg gleden av å besøke Måløy, helt nord i Sogn og Fjordane, som er et slikt sted der det er en misunnelsesverdig tetthet av gründerbedrifter, noen med røtter i kompetanse fra tradisjonelle næringer, men også noen som kunne bodd hvor som helst i verden, men har valgt Måløy Lokalavisen Fjordenes Tidende som dekker Nordfjord-kommunene Vågsøy (der Måløy ligger), Selje, Eid, Bremanger og Vanylven skrev litt om denne evnen til nyskaping..

Vertskap for mitt besøk på Måløy var Alfred Bjørlo, leder for Måløy Vekst. Sammen med NHO inviterte han til et møte der blant annet bedriftene VideoNor og Local Host fortalte om hva de gjør. Det er mye å si mye om begge bedriftene, men kortversjonen er at VideoNor har laget en videokonferanseløsning som inkluderer en "videotelefonkatalog" som gjør dette til en enkel og brukervennlig tjeneste alle kan bruke fra egen PC. Local Host leverer datalagringsløsninger i "nettskyen" og er blant annet involvert i det veldig spennende prosjektet der en skal gjøre Lefdal Gruve om til et av verdens største sentre for datalagring der noen av de største internasjonale aktørene kan lagre data sikkert og miljøvennlig. Her er det kommet til flere veldig interessante samarbeidspartnere.

Alfred tok meg også med på bedriftsbesøk hos Coast Seafood, verdens største selskap innen handel og trading med laks, Stadt Towing Tank, et stort innendørs anlegg for testing av båtkonstruksjoner under ulike bølgeforhold og EasyForm som produserer prototyper og former i komposittmaterialer, blant annet former som de største aktørene i den globale vindmøllebransjen bruker når de lager sitt produksjonsutstyr. Og så besøkte vi en av Carisma Fish sine linefiskebåter, en av verdens mest moderne fiskebåter, med en helautomatisert prosess ombord. Linen har 50 000 fiskekroker og fangsten trekkes opp i fabrikken gjennom et hull i midten av båten, noe som gjør at man arbeider innendørs og ikke ute i kulden i Barentshavet midt på vinteren. Disse fiskebåtene er også utstyrt med noe av verdens mest avanserte elektronikk og navigasjonsutstyr, et godt eksempel på at avstanden mellom "gammelt" og "nytt" næringsliv ikke er så stor.

Alfred Bjørlo er for øvrig også Venstres listetopp i nabokommunen Eid og var en av deltagerne da politikere fra flere av partiene deltok på et møte NHO og Abelia hadde i Nordfjordeid om næringspolitikk og hva lokalpolitikere kan bidra med for kunnskapsbasert næringsliv. Abeliabedriftene Segel, Vestlandsforskning og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane hadde flotte presentasjoner der de snakket om utfordringene de møter og hva politikerne kan bidra med.

Det kan se ut som kombinasjonen næringslivsengasjement og listetopp for Venstre er en bra. Siste lokale meningsmåling viser at Venstre i Eid har 41,4 prosent, opp fra 12,1 prosent ved forrige kommunevalg.