tirsdag 20. september 2011

I hvilke land er gjeldsproblemene størst?

The Guardian: Government debt
Store deler av Europa, samt USA er nedsyltet i offentlig gjeld. For noen er problemet så stort at landet kan gå konkurs. For andre land er det et stort problem som vil kreve ubehagelige kutt, men ikke noe som gjør at staten står i fare for å slippe opp for penger. Men hvilke land er det som har de største problemene? Og hvor store er problemene i de mest gjeldstyngede landene sammenlignet med de øvrige? Er det noen måte man kan illustrere hvor stort dette egentlig er?

The Guardian har laget en enkel interaktiv grafikk som tar utgangspunkt i et forhold det gir mening å sammenligne: hva den årlige kostnaden er i prosent for å forsikre de ulike landenes statsgjeld. Det man i praksis gjør er å kjøpe en Credit Default Swap (CDS) på en lands femårs statsobligasjoner. Grafikken viser prisen i basispunkter. 100 basispunkter er det samme som en kostnad på 1 prosent i året. Er prisen på en CDS 100 basispunkter vil det koste 10 000 euro i året å forsikre en gjeld på en million euro

Så kan man jo med utgangspunkt i dette kartet regne ut hva det koster å gjeldsforsikre en million euro i de ulike landene. Å kjøpe en forsikring mot at Norge ikke betaler tilbake gjeld har lavest pris. Det koster bare 4900 euro fordi markedet har tillit til Norge. Prisen i Sverige er 5800 euro og i Sveits er den 6300 euro, godt under en prosent i året. Tross høy gjeld i USA og UK vurderer ikke markedet sjansene for at de skal gå konkurs som særlig stor. Kostnaden i USA er 5000 euro og i UK 8500 euro. Faktisk er det dyrere å forsikre Tysklands statsgjeld, det koster 9500 euro. Sannsynligvis fordi Tyskland er en del av eurosonen og UK er utenfor.

Lenger sør i Europa er betydelig dyrere å forsikre seg mot konkurs. Å gjeldsforsikre en million euro i italiensk statsgjeld koster 50 900 euro i året. Å forsikre portugisisk statsgjeld koster 120 900 euro. Og kostnaden i Hellas er 600 000 euro, et beløp som er så høyt at det sier det meste om hvordan markedet vurderer Hellas evne til å betale tilbake det de skylder. Det er omtrent som å kjøpe en bilforsikring som koster 60 prosent av bilprisen hvert år. Du vet at forsikringsselskapet ser det som temmelig sannsynlig at du nokså raskt kommer til å kjøre rett i veggen når de krever en så høy pris.