onsdag 31. august 2011

I fru Paulsens leilighet - på Småtinget

NHO har i dag gjennomført Småtinget, den viktigste møteplassen mellom småbedrifter og politikere foran kommunevalget. Det var over 400 deltagere fra hele landet samlet i Realfagsbygget ved NTNU i Trondheim, i all hovedsak bedriftsledere og lokal- og rikspolitikere fra alle partiene. Den største nyheten var nok Trond Giskes løfte om å kutte næringslivets kostnader ved skjemaveldet med 10 milliarder kroner innen 2015.

Jeg hadde gleden av å lede en delsesjon om omsorgsteknologi som jeg synes ble veldig bra. Kåre Hagen, som har ledet Hagenutvalget som har laget en offentlig utredning om Innovasjon i omsorg, snakket om knappheten på arbeidskraft, om innovasjonsutfordringene og om den manglende satsingen på forskning i omstorgssektoren. Og om hvor man bør lete etter de innovative ideene.

Hagenutvalget har som mål at en prosent av utgiftene innen eldreomsorg, eller 700 millioner kroner, skal brukes til forskning hvert år. I dag får ikke prosjekter som inkluderer teknologi penger i det hele tatt, de små forskningsmidlene som brukes på eldreomsorg går til helt andre ting. Jeg ledet også debatten i et politikerpanel med stortingsrepresentanter som var helt enige i at vi burde satse mer på omsorgsteknologi i Norge og at det bør bør være en ambisjon å utvikle et livskraftig og eksportrettet næringsliv i denne sektoren.

Men hovedsaken på sesjonen var å vise frem noen av mulighetene som ligger i å bruke omsorgsteknologi til øke eldre menneskers valgfrihet, mestring og trygghet. For mange betyr det at de kan bo i sitt eget hjem lenger. Fordi de gjennomsnittlige driftutgiftene for en institusjonsplass er rundt 850 000 kroner pr år (det koster over 3 millioner pr plass i byggekostnader) er det også et positivt regnestykke for samfunnet om flere får muligheten til  bo hjemme.

Fru Paulsens leilighet er et prosjekt i regi av Bærum Kommune i samarbeid med teknologibedriften Abilia og forskingsvirksomheten Sintef. Bærum kommune har satset på det de kaller en "trygghetspakke" for eldre, og i en demontrasjonsleilighet på Høvikodden viser de frem utstyret som inngår i en slik pakke. På Småtinget fikk vi høre om erfaringene og blant annet se denne videoen som illustrerer mulighetene:Det er også laget videoer som viser fram fallalarm, videotelefon. påminnelse og familietre. Eksemplene illustrerer godt hvordan dette ikke handler om en tradisjonell politisk omsorgsdebatt der en konkurrerer om å ha mest penger eller krangler om offentlige eller private skal drive institusjonene. Her handler det om helt nye nye tjenester og hjelpemidler, områder som krever et tett samarbeid mellom kommuner og private bedrifter for å få til innovasjon, og der næringslivet må bidra aktivt både som utviklere og som tjenesteleverandører dersom vi skal lykkes.