mandag 26. september 2011

Matte på norsk ut i verden

Kikora, matte på nett
"Matte på norsk ut i verden" skrev Aftenposten i sommer. Artikkelen handler om det digitale matematikkverktøyet Kikora som stadig flere skoler bruker for å trene elevene i regning. Det spesielle med dette verktøyet er at det ikke bare gir deg tilbakemelding på om du har rett svar på oppgaven til slutt, det gir også tilbakemelding underveis, linje for linje. Det er lett å skjønne at det gir noen pedagogiske fortrinn som andre verktøy ikke har.

Oppgavene i dette digitale læremiddelet er utviklet for ungdomsskole og videregående skole, og kan lett tilpasses til den enkelte elevs faglige nivå. I Aftenpostens oppslag kan det se ut som Kikora er en del av NDLA, den fylkeskommunale satsingen på å utvikle digitale læremidler selv. Det er ikke helt riktig. Kikora AS er et privat programvareselskap, en norsk gründerbedrfit som er sprunget ut av miljøet ved Gründerskolen og Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Selskapet har hatt et godt prosjektsamarbeid med både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsetaten i Oslo, og verktøyet blir i dag brukt både av skoler i Oslo og andre steder i landet, men det er som sagt en privat bedrift, ikke et fylkeskommunalt prosjekt.

Man behøver ikke gå på skole for å få tilgang til programmet. Det selges også direkte til privatpersoner, for eksempel elever som ønsker å bruke det men ikke får tilgang via skolen, foreldre som vil følge med på hva elevene lærer eller alle oss som andre som har behov for å friske opp gamle mattekunnskaper. Nå i september ser jeg at de har et spesialtilbud der man kan  kjøpe to årslisenser på nettet for 599 kroner. Da kan man for eksempel bruke en selv og gi bort en lisens til noen man kjenner. I tillegg bidrar man til at en spennende norsk kunnskapsbedrift vokser. Kikora har også laget en kort video på YouTube som viser hvordan det virker: