lørdag 3. september 2011

Rødt på vippen i Oslo og Tromsø?

Da jeg blogget om kommunevalget i de ti største kommunene så sent som i mai kunne det virke som det ikke ville skje særlig store endringer, Høyre ville beholde de syv kommunene de i dag har byrådsleder eller ordfører og AP ville beholde Trondheim og Tromsø, med litt usikkerhet rundt sistnevnte. Nå ser det ut som det kan bil mer spennende en ventet også i Oslo og at Rødt kan komme på vippen både i Oslo og Tromsø.

For å ta Tromsø først: Der er det i dag et rødgrønt flertall som fikk støtte av Venstre for fire år siden, og ikke var avhengig av støtte fra Rødt. Men nå skal det innføres en parlamentarisk modell. I følge Nordlys er det nå ingen av blokkene som har flertall og Rødt vil med hele 8 prosent oppslutning (større enn SV) og tre mandater komme på vippen. Da holder det akkurat til flertall. Skrekk og gru. Men det betyr også at det skal veldig lite til for at det blir et flertall av Høyre, FrP og Venstre. Og dersom KrF velger borgerlig side er det i følge denne målingen et hårfint borgerlig flertall i Tromsø.

Den store nyheten i dag er at det kan bli rødgrønt flertall i Oslo, i følge VG. Da snakker vi rødgrønt i svært utvidet forstand, der både Rødt og Miljøpartiet de Grønne må være med hvis det skal gi et flertall. Oslo bystyre har 59 medlemmer, noe som betyr at man må ha 30 for å ha flertall. AP og SV har 26 i følge målingen. Med Rødt og Miljøpartiet de Grønne blir det akkurat 30. Hva er det som har skjedd i Oslo som gjør at et tilsynelatende solid borgerlig flertall kan være truet?

Den viktigste grunnen er Fremskrittspartiets sammenbrudd. FrP var et stort parti i Oslo før de var det i resten av landet og har vært viktige i Oslo-politikken lenge. Men mens partiet har vokst i resten av landet frem til ganske nylig, har FrP falt ved hvert eneste kommunevalg i Oslo siden 1995, da de fikk 20,2 prosent. Nå ligger oppslutningen i følge VG på 10,2 prosent. Carl I Hagens mislykkede ordførerkampanje må ta hovedskylden for den siste nedgangen, han har ikke bare gjort det vanskeligere å støtte FrP, han han sannsynligvis hjulpet Arbeiderpartiet ved å skape en takknemlig skyteskive når man skal forklare hva et borgerlig flertall kan føre til.

Nå er det som sagt andre målinger for Oslo som sier at det blir et borgerlig flertall med H-FrP-V-KrF godt over 30 mandater, men dette kan vise seg å bli mer spennende enn det virket for kort tid siden.