fredag 16. september 2011

Krevende for ny dansk regjering

Arbeidsbetingelsene til den nye danske regjeringen under ledelse av Helle Thorning.Schmidt blir meget vanskelige og kan få den rødgrønne regjeringen i Norge til  å se ut som det rene teselskap i sammenligning. Rød blokk fikk bare 50,3 prosent til sammen, et knappest mulig flertall, og er avhengig av støtte fra fire partier for å få igjennom saker. Det er flere ting man kan bekymre seg over midt oppe i all jubelen:

For det første har Socialdemokratene gjort et dårlig valg. Ja, ikke bare litt dårlig, de har faktisk fått sitt dårligste valgresultat siden 1905, med 24,8 prosent. Hovedmotstander Venstre gikk frem ved valget og ble større enn Socialdemokratene denne gangen. Når det likevel ble et skifte var det på grunn av endringer i andre partiers oppslutning, ikke egen framgang.

For det andre har også samarbeidspartner SF gjort et dårlig valg. En oppslutning på 9,2 prosent er en tilbakegang på hele 3,8 prosentpoeng. Det jubles selvsagt over at det blir ny regjering og at SF skal delta i denne, for første gang side det røde kabinet i 1966-67, men tilbakegang er uansett en smertefull start på regjeringsdeltagelse. Situasjonen minner om den SV i Norge opplevde da de fikk 8,8 prosent da de gikk til valg på at de skulle delta i en rødgrønn regjering i 2005, en tilbakegang på 3,7 prosent fra 2001. Og SV har som kjent holdt ut i regjering med AP, men gått tilbake ved hvert eneste valg siden.

For det tredje er de to hovedpartnerne avhengig av støtte fra to samarbeidspartnere med svært ulike politikk, det sosialliberale Radikale Venstre og det sterkt venstreorienterte Enhedslisten. Begge er vinnere ved valget og begge vil kreve mye. Men de vil helt forskjellige ting. Sannsynligvis vil Helle Thorning-Schmidt ønske seg Radikale Venstre inn i regjeringen, det er fornuftig langsiktig strategi å samarbeide med sentrum. Men det kan bil vanskelig dersom Enhedslisten skal få gjennomslag for noen av sine hovedsaker. Enhedslisten kan vel best sammenlignes med paritet Rødt i Norge, og er ikke et parti det skal bli lett å få til et seriøst samarbeid med. Ingen ønsker Enhedslisten inn i regjering, heller ikke dem selv, så noen flertallsregjering blir det ikke. Det blir en mindretallsregjering av S+SF eller S+RV+SF. Denne mindretallsregjeringen kan ganske raskt bli nødt til å prøve å få til et samarbeid også med noen av de borgerlige partier i Folketinget.

For det fjerde har man en situasjon med et "dobbelt flertall", der det er flertall for en regjering med Helle Thorning-Schmidt som statsminister, men der Radikale Venstre samtidig er med på en avtale om deler av den økonomiske politikken, et kriseforlik, sammen med de borgerlige partiene. Dette flertallet vil kutte i en del velferdsytelser og har et annet opplegg for å håndtere krisen enn S og SF. Dersom det blir en varig situasjon at Radikale Venstre støtter venstresiden i de fleste spørsmål , men de borgerlige partiene i den økonomiske politikken, blir det ikke helt enkelt å styre Danmark.

I tillegg til alle disse interne samarbeidsutfordringene er det ikke så helt enkle ytre rammebetingelser heller. Den pågående euro-krisen skaper stor bekymring, Danmarks økonomi er mye mer sårbar enn den norske i forhold til Tysklands og EUs håndtering av gjeldskrisen i Sør Europa. Det blir spennende tider i Danmark.