torsdag 25. august 2011

Arena ny omsorgs innovasjonsverksted

Vi er i gang. Torsdag og fredag denne uken har Arena ny omsorg og Abelia samlet over 60 spennende og viktige personer for å diskutere fremtidens eldreomsorg. Dette er ledere og fagpersoner fra omsorgsinstitusjoner, hjemmebasert omsorg, kommuner, teknologibedrifter, forskere, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner, som skal diskutere og jobbe fram konkrete forslag til tjenester i to dager i åtte ulike grupper.

Det at deltagerne har ulike roller og ulik fagbakgrunn er viktig for resultatet. Der hvor alle tenker likt skjer det sjelden innovasjon. Der folk er har ulik erfaring og er opptatt av å dele kunnskap og lære nye ting er forutsetningene mye bedre. Ambisjonen er at deltagerne skal utvikle konkrete ideer til forbedringer, for eksempel i form av nye eller bedre tjenester,  i både hjemmebasert og institusjonsbasert eldreomsorg. Tiltak som kan forebygge fall og utrygghet, motvirke ensomhet og assistere ved kognitiv svikt, de områdene som Hagen-utvalget pekte på i sin rapport som ble lagt fram i juni. Forslagene må gjerne involverer bruk av teknologi, men hovedpoenget er å få til en virksomhetsmodell som virker i praksis og over tid, ikke bare i et pilotprosjekt.

Utgangspunktet for satsingen på Arena ny omsorg er at både analysene og svarene som kommer opp i den politiske debatten befinner seg litt på siden av det som trengs. Det er ikke noe poeng å rope på mer penger fra staten for å møte eldrebølgen hvis hovedproblemet er å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Da må vi jobbe smartere og utnytte kompetanseressursene bedre enn i dag.  Det er heller ikke noe poeng å konkurrere om å ha flest eldreomsorgsplasser i insitusjon i partiprogrammet hvis de det gjelder heller vil klare seg selv hjemme, og kunne gjøre det hvis de fikk tilgang på teknologi som kan hjelpe dem med å huske avtaler, hiolde kontakt med familie og venner, varsle når noe er galt eller utløse en alarm når man faller slik at noen kan komme og hjelpe.

Det blir spennende å se hva som kommer ut i form av konkrete ideer fra dette innovasjonsverkstedet. Resultatene skal legges fram for Fornyingsminister Rigmor Aasrud fredag ettermiddag. Før det skal et "sparringpanel" med ekspertise på både fag, teknologi og samfunn vurdere forslagene og gi gode råd. Arena ny omsorgs blogg vil skrive om innovasjonsverkstedet underveis og fortelle om forslagene i etterkant. Det er også mulig å følge Arena ny omsorg på Facebook.