lørdag 27. august 2011

Dagbladet liker ikke Høyre

Resultatene i nye meningsmålinger kan naturligvis vinkles på litt ulike måter når de skal omtales og analyseres redaksjonelt. Hvis to partier faller like mye vil man kanskje bare trekke frem det ene, fordi det passer best inn i en større analyse man har. Kanskje er redaksjonens sympatier, antipatier og håp slik at det påvirker fortellingen. Men det er sjelden vi ser at medier jukser når de presentere nye tall, slik Dagbladet gjør i sin omtale av målingen i dag.

Dagbladets vinkling er at Høyre "stuper" 5,8 prosentpoeng sammenlignet med målingen de gjorde i juni. Problemet er at Dagbladet har "glemt" målingen de gjorde i juli, og i forhold til denne faller Høyre bare et prosentpoeng, mens AP "stuper" 4,9 prosentpoeng. Ingen av delene er en spesielt god analyse av utviklingen nå. En litt mer objektiv analyse av hvilke partier som virkelig gjør det dårlig i denne målingen, både i forhold til tidligere valg og tidligere målinger, ville nok heller fremheve at Senterpartiet bare får 3,9 prosent i denne målingen. Eller at KrF får forholdsvis sterke 6,8 prosent. Mer om denne målingen kan en lese på Poll of polls.

Enda mer oppsiktsvekkende synes jeg det er at Dagbladet ikke slår opp resultatene av kommunevalgmålingen sin. Det er jo et kommunevalg som skal foregå om to uker og akkurat nå må det vel være aller mest interessant å beskrive og analysere trender i forbindelse med det valget som faktisk skal finne sted nå? Det store og interessante bildet her er at både Arbeiderpartiet og Høyre gjør det svært godt sammenlignet med kommunevalget for fire år siden. Arbeiderpartiet har 33,7 prosent, 4,1 prosentpoeng over kommunevalget i 2007. Høyre har 25,3 prosent, hele seks prosentpoeng over valget i 2007. Å beskrive dette som et parti som "stuper" er ganske drøyt når Høyre er det partiet som i følge Dagbladets egen meningsmåling har størst fremgang i forholdt til forrige valg.

Ellers viser også denne målingen at SV gjør det svakt med 4,1 prosent, 2,1 prosentpoeng lavere enn sist valg. Og at KrF gjør det godt med 6,8 prosent, omtrent som ved forrige kommunevalg, men mye bedre enn de målingene partiet har hatt det siste året.