tirsdag 16. august 2011

Hvis byregioner var land...

Klikk for større tabell
Richard Florida har en morsom sak på bloggen sin om hvor store USAs største byregioner (metro areas) er sammenlignet med økonomiene (BNP) i ulike land. Det er også et interessant kart for å illustrere dette størrelsesforholdet og en lenke til publikasjonen US Metro Economies der tabell 2 rangerer økonomiene i alle verdens land og USAs byregioner etter størrelse.

Og da kan man få svar på spørsmål som: Hvor stor er egentlig New York-regionen i forhold til Spania? Hvor stor er egentlig økonomien i konkurstruede Hellas sammenligner med storbyregioner i USA. Og hvilke byregioner i USA har økonomier som er på størrelse med Norge?

USAs største Metro Area er New York-Northern New Jersey-Long Island.. Hvis denne regionen, var et eget land ville det være verdens 13. største økonomi. Litt mindre enn Russland og Spania, men større enn økonomiene i Australia, Mexico og Sør Korea.

Nest største byregion er Los Angeles Metro Area, som er litt mindre enn Nederland, men litt større enn Tyrkia og Indonesia målt i BNP. Deretter kommer Chicago Metro Area, Sveits og Polen. Norge er på en 29. plass på denne listen, på plassen bak Washington DC,-Arlington-Alexandria. Men Norges økonomi er større enn både Houston og Dallas.

Hva så med Hellas, et land som preger nyhetsoverskriftene omtrent daglig og skaper panikk på verdens børser. I følge denne listen er BNP i Hellas nr 42 på listen, litt mindre enn Boston-Cambridge-Quincy og en god del mindre enn både San Fransisco-Oakland-Fremont og Philadelphia-Camden-Wilmington. Da skjønner man kanskje at Hellas alene ikke kan velte verdensøkonomien. Portugal har et enda mindre BNP (nr 50) og er på plassen bak Seattle-Tacoma-Bellevue. Irland har et BNP på størrelse med Minneapolis-St Paul, som igjen er litt større enn Detroit-regionen.

Har så slike sammenligninger og tabeller noen nytte rent bortsett fra å minne oss om at mange land i Europa er ganske små? Jeg tror noe av det nyttige for disse byregionene er at de kan sammenligne seg med andre regioner utenfor eget land. Å sammenligne hele USA med land i Europa vil ofte ikke gi noen mening fordi USA er for stort og for mangfoldig. Men å sammenligne en stor arbeidsmarkedsregion i USA med tilsvarende regioner i Europa og Asia gir mer mening. Da kan man se på ting som næringsstruktur, syssselsettingsutvikling, kriminalitet, helsetilstand, utdanningsnivå osv og sammenligne egne resultater med andre.

De som kjenner til Richard Floridas bøker og forskning vil vite at han er opptatt av regioners attraktivitet - om de stedene vi skal bo og jobbe har de kvalitetene som kreves for å trekke til seg det næringslivet og de unge talentene man trenger for å lykkes i konkurranse med andre. Dette gjelder ikke bare USAs byregioner, men regioner over hele verden som i praksis deltar i en global konkurranse om å tiltrekke seg forskere, studenter, bedrifter og entreprenører. I Richard Floridas verden er det mye forskjellig som er med på å avgjøre en regions attraktivitet, ikke bare skattenivå og virkemidler for næringslivet. Her har han for eksempel blogget om Why are some cities happier than others. Og om Top metros for same-sex couples with children.

Det er verdt å bruke litt tid på bloggen til Richard Florida hvis man er opptatt av steders konkurranseevne i et kunnskapssamfunn. I forbindelse med et norsk kommunevalg er jo også dette relevante problemstillinger. Noe av det viktigste våre kommunepolitikere kan gjøre er å bruke de politiske virkemidlene de rår over til å gjøre kommunen attraktiv for kunnskapsbedrifter og kunnskapsarbeidere.