onsdag 10. august 2011

Hva er det med august?

Statsminister David Cameron avbrøt sin ferie i Toscana og kom hjem etter tre netter med opptøyer i London. Borgermester Boris Johnson fløy hjem fra ferie i USA. Og finansminister George Osborne dro hjem fra sin ferie i California forrige torsdag, ikke for å håndtere pøbelvelde, men for å jobbe med tiltak mot den økonomiske krisen.

I USA er det sterke krav om at kongressen må ofre noen av sine fem ferieuker og jobbe i august. Det spørs vel om Barack Obama får så mye av den ferien han skal starte i neste uke. Når det gjelder statsministere og finansministere i EU-landene så skulle de rydde opp på toppmøtet i slutten av juli og så dra på ferie. Men slik ble det ikke. Ting har blitt mye verre og det blir mange som må ofre ferien i år for å jobbe med budsjetter og nye krisetiltak.

August er vanligvis selve feriemåneden i både Europa og Nord Amerika, men 2011 er ikke noe vanlig år. Men forhåpentligvis vil det normalisere seg igjen, slik at august igjen kan bli en søvnig feriemåned der den politiske ledelsen kan få sin mer eller mindre fortjente ferie. Eller er det virkelig slik at august pleier å være mer fredelig enn andre måneder?

Gideon Rachman påviser i en kommentar i Financial Times med overskriften Beware the Guns of August at det tvert imot er helt vanlig at det skjer uvanlige ting i nettopp august:

“What is it about August?” he (George H. W. Bush) asked aloud. It is a fair question. One possibility is that the fact that the democratic world tends to be half-asleep, or at the beach, in August makes it the ideal month for dictators and autocrats to make their move. It may be no coincidence that Nazi tanks in 1939, Soviet tanks in 1968, Iraqi tanks in 1991 and Russian tanks in 2008, all got rolling during August."

Det klassiske beretningen om hvor galt det kan gå i august er The Guns of August, Barbara Tuchmans mesterverk fra 1962 om hvordan et sommer-søvnig Europa, som ikke hadde opplevd en stor krig på 100 år, gradvis snublet ut i katastrofen i august 1914. Men som Gideon Rachman minner oss om så ble Polen invadert av Tyskland i august 1939, noe som førte til at Storbritannia gikk til krig mot Hitler-Tyskland. I august 1968 gikk Sovjetunionen inn i Tsjekkoslovakia og i 1990 august invaderte Saddam Hussein Kuwait

Av andre spektakulære og plutselige august-kriser kan nevnes at i august 1989 åpnet Ungarn grensegjerdet mot Østerrike og la grunnlaget for Berlinmurens fall. I august 1991 ble Michael Gorbatsjov avsatt i et kupp, noe som raskt førte til et motkupp og Sovjetunionens nedleggelse. 

I motsetning til de store krigene har finanskrisene derimot pleid å å komme i september eller oktober. Børskrakkene i 1929 og 1987 skjedde i oktober og Lehman Brother kollapset i september 2008. Hvis også finanskrisene nå skal migrere til august, bør politikerne kanskje satse på en annen feriemåned fremover. På den annen side kan det jo hende dette er en variant av Murphys lov, som noe omskrevet sier at hvis noe kan gå galt hjemme når man er på ferie, så vil det også gjøre det.