tirsdag 9. august 2011

Åpent hus hos utenrikstjenesten

I forbindelse med Utenriksdepartementets årlige Stasjonssjefsmøte i Oslo for de norske ambassadørene i utlandet, blir det arrangert et "Åpent Hus 2011" for norsk næringsliv. Der kan norske bedrifter møte norske ambassadører og generalkonsuler som til daglig er spredd over hele verden og høre mer om hva de kan bidra med for den enkelte bedrift med ambisjoner om å vokse utenfor Norge.

Det er erfaringsmessig mange bedrifter som ønsker å delta, i fjor var det 250 bedrifter som gjennomførte 850 møter i løpet av to timer. Det betyr korte og effektive møter på ti minutter før man går videre til neste møte, slik mange bedrifter kjenner til fra "matchmaking" i andre sammenhenger der bedrifter leter etter samarbeidspartnere eller investorer. Formatet gir akkurat nok tid til å hilse, utveksle kontaktopplysninger og få et helt overordnet bilde av  hvordan ambassadens tjenester kan være relevante for bedriften, slik at man kan ta opp tråden igjen senere.

Åpent Hus 2011 finner sted på Radisson Blue Scandinavia Hotel mandag 22. august kl 16-18. Påmeldingsfrist er allerede 11. august. Hvordan man melder seg på og oppgir hvilke land man er opptatt av  er beskrevet på Utenriksdepartementets nettsider. Det er 101 ambassadører og konsuler til stede fra utenriksstasjoner over hele verden, så det gjelder å prioritere. Og det haster som sagt å melde seg på.

Jeg hører mye bra fra bedriftsledere om ambassadenes innsats for norsk næringsliv ute i verden. De som har erfaring fra samarbeid med en utenriksstasjon er positive, men i brede deler av næringslivet, og særlig blant de mindre bedriftene, tror jeg det er ganske dårlig kjent akkurat hva slags rolle ambassadene våre har. Derfor er Åpent Hus et veldig bra tiltak som gir alle bedrifter mulighet til å komme i direkte kontakt ambassadene.

Et annet bra tiltak for å øke åpenheten og spre kunnskap om hva utenriksstasjonene driver med er bloggene Norge i verden, blogger som norske ambassadører selv skriver fra sine utsiktsposter i andre deler av verden. Som et eksempel på eksportfremmende tiltak i regi av utenrikstjenesten skiver for eksempel ambassadør Torgeir Larsen i Madrid på bloggen om at han har vært på innføringkurs hos UD om norsk Black Metal, for å få mer kompetanse om en viktig norsk eksportvare.