onsdag 24. august 2011

Poll of polls - bloggen for politiske nerder

Nå som landet går for fullt inn i valgmodus, må jeg reklamere for bloggen Poll of polls. Dette er bloggen for oss politiske nerder, som ikke bare ser på de nasjonale meningsmålingene av og til, men gjerne vil ha oversikt over alle lokale målinger i hele landet i innspurten foran et kommunevalg. Og aller helst ha noen gode analyser av hva de ulike partienes fremgang eller tilbakegang betyr for maktforholdene i hver enkelt kommune.

På denne bloggen får man tre ting. Man får en oversikt over alle meningsmålingene i landet, både landsdekkende og lokale. For det andre får man gode kommentarer til de enkelte målingene, som tar for seg de enkelte partiene og ser på konsekvensene dersom dette blir valgresultatet. Her kan man for eksempel lese om Høyres formidable framgang i innlandet, for eksempel i Elverum. Eller om hvordan SV er halvert i Telemark og stuper i Oslo. Min erfaring er at disse lokale målingene ofte kan fange opp bevegelser blant velgerne tidligere enn de nasjonale målingene.

Og for det tredje, og det ligger jo i navnet, er dette en "poll of polls", der man får presentert et gjennomsnitt av resultatene i alle de nasjonale meningsmålingene hver måned, også brutt ned på fylker og kommuner. Det er en poll of polls for stortingsvalg, en for kommunevalg og en for fylkestingsvalg. De to initiativtakerne til bloggen, Johan Giertsen og Lars Øy, har laget en grundig og lang gjennomgang av hvilken metode de bruker, hvilke feilmarginer som ligger der, hva slike målinger kan fortelle oss og hva de ikke kan brukes til.

Når jeg er inne på blogger som dekker meningsmålinger og driver valganalyse må jeg også nevne Svein Tore Marthinsens blogg. Han er statsviter og valganalytiker, og bruker bloggen til å kommentere debattene i tillegg til å kommentere målingene. Vel verdt å lese. Når det gjelder politikernes egne blogger så er det enkelte som er aktive, men jeg har en mistanke om at det er blitt mindre aktivitet enn det var foran stortingsvalget for to år siden, muligens fordi de gjør mer på Facebook. Jeg tror jeg må se litt mer på hva partiene og deres fremste kandidater gjør i sosiale medier og komme tilbake med noen refleksjoner om det her på bloggen.