søndag 22. mars 2009

SV vil legge ned alle private skoler

Det har vært skrevet en del i media og særlig i Dagens Næringsliv i helgen om hvorfor ingen er redde for SV i regjering lenger. De gjør jo ingen ting som minner om sosialisme likevel. Alt er overlatt til embetsverket i Finansdepartementet.

Nå kan det se ut som om landsmøtet til SV i helgen vil gjeninnføre sosialismen. I følge VG er SV-ledelsen stemt ned av Landsmøtet som dermed har gått på tvers av forliket i Stortinget da de erstattet Friskoleoven med dagens Privatskolelov. I et vedtak om private skoler i Arbeidsprogrammet til SV heter det at:

"Pedagogiske og religiøse alternativer skal på sikt avvikles. Barn som har behov for alternativ pedagogikk skal få det i den offentlige skolen."

SV vil med andre ord ikke bare forby private skoler som konkurrerer med de offentlige om å få elever. De sier helt eksplisitt at de også vil stenge skoler som står for pedagogiske eller religiøse alternativer, en skoletype som i dag er tillatt og kan få offentlige tilskudd i følge privatskoleloven.

Formuleringen "Barn som har behov for alternativ pedagogikk..." er ganske interessant. Det er offentlige myndigheter som skal avgjøre om dette behovet finnes, ikke foreldre. Og skulle en dertil egnet offentlig instans finne ut at barnet har behov for en alternativ pedagogikk så må man pent finne seg i å gå på en offentlig skole likevel. Og håpe at den kan gi det alternativet man er ute etter.

Dette er svært ytterliggående og temmelig oppsiktsvekkende. For det betyr som flere medier og kommentatorer har pekt på allerede, at man vil at staten skal ta kontroll over skoler med et alternativt livssynsmessig fundament. Og min gode kollega Inge Jan Henjesand skriver klokt om hvordan dette standpunktet til SV kommer i konflikt med behovet for toleranse og mangfold i et stadig mer globalisert kunnskapssamfunn.

Men jeg synes en annen side av dette også er svært alvorlig. Det er at man ikke annerkjenner at andre enn kommuner kan tilføre nødvendig nytenking og alternativer når det gjelder det organisatoriske, ledeslsesmessige eller pedagogiske i skolen. Også en offentlig skole må hente impulser og ideer fra et sted. Og de frittstående private skolene er nettopp noe av det som kan utfordre og utvikle de offentlig skolene der flertallet av elevene går.

Mens vi i resten av samfunnet har glede av at mangfold og valgmuligheter skaper innovasjon og utvikling, tror SV tydeligvis at alle tanker det er verdt å tenke allerede er tenkt. Ingen grunn til å prøve noen nytt. Og siden SV mener at for eksempel Steinerskolen er ferdigtenkt så kan man like gjerne nasjonalisere den. Før i tiden kalte vi dette for stalinisme.

4 kommentarer :

 1. Stalinismen har vel alltid lagt på bunnen for SV's politikk, selv om de har prøvd mange ganger å dekke den til. Ser ut til at den kommer mer og mer til overflaten

  SvarSlett
 2. Forslaget har i det minste en oppside: En saktegående skoledebatt fikk plutselig litt rødt kull å fyre opp dampen med. Takk SV, men nei takk!

  SvarSlett
 3. Muligens ikke så smart å bruke VG som kilde for en bloggpost.

  Det er svært mye tenkning fra Steinerskolene som historisk har kommet inn i offentlig skole, f.eks. karakterfritt barnetrinn og pedagogisk fokus på kunstneriske fag. Politisk er det venstresiden som har stått for disse reformene.

  SVs forslag sier eksplisitt at de alternative tilbudene skal få eksistere innenfor den offentlige skolen, noe som betyr at Steinerskolene muligens kan få status som offentlige skoler (og finansiering deretter).

  SvarSlett
 4. Det er muligens ikke så smart å bruke SV som kilde i denne saken heller...
  Ingen har hittil greid å forklare hva de egentlig mener, nedlegging og/eller innlemming i den offentlige skolen. Og hva innebærer egentlig det siste? En kan kanskje si at saken ikke var godt nok gjennomtenkt?
  Kristin Halvorsen stemte imot fordi hun mente forslaget var klønete formulert og egnet til å misforstå. Flere på landsmøtet burde støttet henne i det.

  SvarSlett