tirsdag 31. mars 2009

Seks av ti i verden har mobiltelefon

The Guardian skriver at 4,1 milliarder mennesker i dag har en mobiltelefon og at veksten er størst i Afrika. Det betyr at seks av ti mennesker i verden nå har mobil og at vi er langt over halveis til full mobildekning. Noen har blitt mobilmillardærer.

"The speed and scale of the world's love affair with mobile phones was revealed yesterday in a UN report that showed more than half the global population now pay to use one.The survey, by the International Telecommunications Union (ITU), an agency of the UN, also found that nearly a quarter of the world's 6.7 billion people use the internet. 

But it is the breathtaking growth of cellular technology that is doing more to change society, particularly in developing countries where a lack of effective communications infrastructure has traditionally been one of the biggest obstacles to economic growth. By the end of last year there were an estimated 4.1bn mobile subscriptions, up from 1bn in 2002. That represents six in 10 of the world's population (...) Africa is the continent with the fastest growth, where penetration has soared from just one in 50 people at the turn of the century to 28%."

The Guardian har også noen grafiske illustrasjoner av dette og noen oversikter over hvile land som er mest og minst utviklet når det gjelder ikt. Link til selve FN/ITU-rapporten finnes her. Ganske interessant dette at mobilveksten globalt er langt kraftigere enn veksten i tilkoblinger til internett via pc. I noen land ser det ut til at mobiler brukes til en rekke ting vi vanligvis bruker pc til her i Norge, som for eksempel bank- og betalingstjenester.

Mobile Monday og Trådløs Framtid arrangerte temakveld i går med noen veldig interessante foredrag om mobilmarkedene i Korea og Japan. To markeder som er ganske forskjellige fra de nordiske, men som kanskje også ligger i forkant av oss på noen sentrale områder. De har blant annet fått til dette med å bruke mobiltelefonen som betalingsmiddel og legitimasjon både på nett og i butikk. 

Og så lærte jeg at japansk er verdens største språk på blogg fordi japanerne sitter og blogger på mobiltelefonene sine på vei til og fra jobb. Og de har veldig lang reisevei. Presentasjonene ligger her på Trådløs Framtids nettsider.

Jeg har tidligere vært inne på at mobile kommunikasjonstjenester kanskje ikke blir så hardt rammet som andre varer og tjenester av finanskrisen. Den eksplosive veksten i mobile tjenester i mange av verdens fattigste land er med på å understreke dette poenget. Mobiltelefonen er ikke en luksusdings, men et helt nødvendig verktøy.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar