torsdag 12. mars 2009

Kreative problemløsere

I dag hadde Abelia et halvdagsseminar der en ny rapport om "Kreative bedrifter - spesialister i kommunikasjon og form" ble lagt fram.  Mer om selve arrangementet Abelias websider.

Og skulle noen synes dette navnet høres litt langt og litt fremmed ut så er det helt på sin plass. For dette er en del av næringslivet som ikke har noe godt navn alle er enige om. Noen (for eksempel regjeringen og Østlandsforskning i sin nye rapport) snakker om "kulturnæringer", noen omtaler det som "kreative næringer" og Econ Pöyry har i sin nye rapport begynt å snakke om "problemløsere innen kommunikasjon og form". 

Navnene dekker en delvis, men ikke helt overlappende gruppe bedrifter. Og Richard Florida snakker om "The Creative Classes", en mye større gruppering som inneholder det meste av personer i kunnskapsbedrifter. Hvorfor er dette viktig? Rett og slett fordi dette er noe av det raskest voksende næringslivet i Norge. Dette er næringsiv som tiltrekker seg unge talenter og som spille en stadig viktigere rolle for andre bedrifter og i norsk økonomi.

Norske byer som i tidligere tider hadde mye industri er i dag dominert av kunnskapsbedrifter og andre tjenestytende bedrifter. Og de kreative bedriftene innenfor blant annet design, reklame, kommunikasjon, arkitektur, TV- og filmproduksjon blir stadig flere. Eller som Econ Pöyry skriver i rapportens sammendrag:

"Det har de siste årene vokst fram flere bedrifter som kan defineres som kreative problemløsere innen kommunikasjon og design. Bedriftene inngår i næringer som ofte blir omtalt som kreative næringer, en voksende del av moderne næringsliv. Det er imidlertid ingen omforent oppfatning om hva som generelt menes med kreative næringer, men kreative bedrifter som leverer varer og tjenester til andre bedrifter, står fram som en gradvis mer tydelig næringsgruppe. Næringsgruppen vokser som følge av behov for ekstern hjelp fra bedrifter som ønsker å nå bedre ut med sine varer og tjenester. De kreative bedriftene kjennetegnes av at de kombinerer kreativitet med kunnskap. Bedriftene er unge, både som bedrifter og medarbeidere. De er alle lokalisert i Oslo, eller en annen stor by. Deres største utfordring ligger i å vokse fra små til stabile og mellomstore bedrifter. Politikk betyr lite, men enkelte virkemidler kan bidra til å forenkle møtet mellom kunde og bedrift."

Rapporten er laget på oppdrag fra Abelia og er støttet av Nærings- og Handelsdepartementet som har vært med på å finansiere den.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar