mandag 23. mars 2009

Kunnskapsarbeid øker mest

På tide med noen nye tall. I følge Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse for 2008 (kom i februar, men jeg oppdaget det ikke før i dag i en lenke i et innlegg om krav til skolen hos Vampus) er det slik at:

"To tredeler av sysselsettingsveksten fra 2007 til 2008 kom i yrker som krever utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Nær 4 av 10 arbeider nå innenfor disse yrkesgruppene. Sammenliknet med 2007 har sysselsettingen innenfor disse yrkene økt med 54 000 personer eller 6 prosent. Kvinner hadde en noe sterkere økning enn menn"

Det har med andre ord vært en kraftig vekst i antall kunnskapsarbeidsplasser i Norge siste året. Går en inn på et litt mer detaljert nivå vil en se at denne veksten i arbeidsplasser med krav til akademisk utdanning eller høyskoleutdanning har kommet i et bredt spekter av ulike yrker i både offentlig og privat sektor. 

En tredel av de sysselsatte i Norge jobber i offentlig sektor. Det er en veldig stor forskjell mellom offentlig og privat sektor i Norge i forhold til kjønn. Mens 50 prosent av kvinnene jobber i offentlig sektor er det bare 20 prosent av mennene som jobber der.

I dag har Statistisk Sentralbyrå lagt fram en ny rapport om behovet for helsepersonell i Norge fram mot 2030. Der heter det at:

"Fram mot 2030 vil det bli en betydelig økning i behovet for helsepersonell. Det utdannes altfor helsefagarbeidere, og det kan også bli mangel på sykepleiere, bioingeniører, fysioterapeuter, helsesøstre og jordmødre."

Det vil med andre ord være et stadig økende behov for kunnskapsarbeidere i helsesektoren i årene som kommer.  Og kunnskapsbedriftene i privat sektor vil møte hard konkurranse om å tiltrekke seg de kloke unge hodene.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar