onsdag 25. mars 2009

Hvorfor noen steder klarer seg bedre gjennom krisen

Det er en veldig interessant artikkel av Harvardøkonomen Edward L. Glaeser i New York Times. Den heter "How Some Places Fare Better In Hard Times" og handler om hva som gjør at noen byer har dramatisk høyere vekst i arbeidsledigheten under krisen enn andre.

Sammenligningen gjelder amerikanske byregioner, men problemstillingen er jo akkuret like aktuell i Europa og i Norge. For det er jo det å omstille for å komme styrket ut av krisen som må være noe av poenget for tiden.

Og hva er det så Glaeser har funnet ut? Han sier for det første at befolkningens kompetanse og utdanningsnivå er helt avgjørende for hvor godt et sted klarer seg gjennom finanskrisen. Andel innbyggere med høyere utdanning i en by i 2000 kan i følge Glaser forklare halvparten av variasjonen i arbeidsledighet:

"Given the enormous gap in unemployment between skilled and unskilled workers, it isn’t surprising that skills best explain today’s metropolitan unemployment rates. The share of adults with college degrees in 2000 can, on its own, explain about one-half of the variation in the unemployment rate. 

Somewhat remarkably, the educational level of the metropolitan area before World War II can do almost as well. The attached figure shows that as the share of the population with college degrees in 1940 increases by 10 percent, current unemployment levels decrease by 6.7 percent.

The enormously tight connection between skills and unemployment should remind us of the importance of investing in human capital. Skills drive the success of individuals, cities and nations. America’s future rests on the human capital of its population."

For det andre er Glaeser opptatt av at det er sammenheng mellom høy ledighet og sterk avhengighet av tradisjonelle industrier. Problemet er ikke industri som sådan, men industri som ikke er tilstrekkelig modernisert og effektivisert til å henge med i konkurransen globalt.

"Unemployment today, as in previous recessions, is strongly linked to manufacturing. Old-line industries, like car manufacturing, have been declining for decades, and such industries are also more likely to lay off masses of workers during a downturn (...) This second correlation also has a moral for government policy: Beware industrial policies aimed at keeping America tied to heavy industry. The track record of manufacturing cities over the past 50 years is dismal; artificially boosting the automobile industry seems unlikely to do any long-term good."

Veldig interessante data som også Richard Florida har fått med seg og skriver om på sin blogg under overskriften "Crisis Geography".

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar