torsdag 4. juni 2015

Et yrkesfagløft

Klikk på bildet for større grafer
"Færre slutter på videregående" er overskriften Statistisk Sentralbyrå bruker når de i dag har lagt frem et omfattende tallmateriale om gjennomføring og frafall i videregående skole. Overskriften oppsummerer det faktum at det i perioden 2009-14 var 16 prosent som sluttet videregående skole underveis, mens det blant de som begynte i 2004 var 18 prosent som sluttet underveis, med andre ord en liten bedring.

Likevel er hovedbildet i artikkelen, tabellene og den utmerkede grafikken man får tilgang til ved å klikke på bildet til høyre at frafallet fortsatt er alt for stort i den videregående skolen. Frafallet er mye høyere på yrkesfag enn på studieforberedende og høyere blant menn enn blant kvinner. Av menn som startet på et yrkesfaglig studieprogram i 2009 var det bare 56 prosent som hadde fullført i løpet av fem år. Dette var likevel nesten 14 prosentpoeng bedre enn blant de som startet i 2004.

Utover det å grave i historiske tall om gjennomføring og frafall i videregående skole er det enda viktigere å se på hva som nå gjøres gjennom Regjeringens yrkesfagløft. Det er satt i gang en hel serie tiltak som skal gjøre yrkesfagene mer attraktive. Blant annet har regjeringen styrket lærlingetilskuddet, som har stått stille i mange år og skriver dette på regjeringen.no:

"Skal flere fullføre utdannelsen sin, trenger vi flere læreplasser. Lærlingtilskuddet hadde frem til regjeringsskiftet stått stille i over ti år, bortsett fra en midlertidig økning i 2009. Under denne regjeringen har tilskuddet økt tre ganger på to år, med til sammen 10 000 kroner per kontrakt."

I tillegg er det stilt krav at bedrifter som skal gjøre store oppdrag for det offentlige skal ha lærlinger, det er laget en strategi for hvordan statlige virksomheter skal ta inn flere lærlinger og det er innført en ordning med praksisbrev rettet mot dem som ikke er motivet for mye teoritung undervisning.

Slike tiltak komme i tillegg til bedre informasjon og holdningskampanjer som skal motivere flere ungdomsskoleelever til å velge yrkesfag på videregående. Og tiltakene har begynt å virke. Årets søkertall til videregående skole viser at det for første gang på mange år er det nå vekst i antall søkere til yrkefagene.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar