fredag 5. juni 2015

Verdens viktigste maritime byer

Den siste uken har det vært arrangert Nor-Shipping i Oslo og regjeringen har lagt fram en ny og offensiv maritim strategi med flere viktige tiltak for å bygge kompetanse og bedre rammebetingelsene for næringen. Begge deler er gode eksempler på hvor viktig denne næringen er i Norge og hvor viktig den norske maritime klyngen er i næringen globalt.

Men hvilke byer i verden er viktigst for den maritime næringen? Hvor er det innovasjonen foregår og hvor er det kunder og leverandører i hele verdikjeden har sine møteplasser? Og hvor viktig er egentlig Oslo for den globale maritime næringen? Dette har analyseselskapet Menon laget en ny rapport om, der de rangerer de viktige maritime byene i verden. Rapporten heter "The leading maritime capitals of the world" og slår fast at Singapore er viktigst, med Oslo på andreplass, London på tredje og Hamburg på fjerde.

Det betyr at Oslo har en mye større rolle innenfor maritim virksomhet enn jeg tror mange i Norge er klar over. Selv om det er betydelig færre norske sjøfolk på verdenshavene enn det var før i tiden, er det veldig mange andre som jobber i kunnskapsbedrifter i ulike deler av den globale maritime klyngen. Særlig i de mest kunnskapsintensive delene.

Hva er det så denne undersøkelsen til Menon har sett på når den rangerer Oslo så høyt? Det er fire ulike hovedområder i næringen de har analysert, der de har sett på noen indikatorer og noen subjektive ekspertvurderinger. Første hovedområde er tilstedeværelse av globale rederier og andre bedrifter som driver selve shippingvirksomheten. Her topper Oslo listen foran Singapore og Athen. Andre hovedområde er kvalitet og volum på finanssektoren som er eksperter på bransjen og sikrer nødvendige lån og kompetent risikokapital til nye investeringer i maritim virksomhet. Også her er er Oslo på topp, tett fulgt av New York, London og Singapore.

Maritim kompetanse innenfor juridiske tjenester og forsikring er tredje kategori. Her er London klar vinner, foran New York og Singapore. Fjerde område er maritim teknologi og kompetanse. Her er Singapore på topp foran Hamburg. Oslo scorer lavt på den indikatoren som handler om selve driften av havn fordi det sammenlignet med Singapore og Hamburg er en liten havn, men høyt på teknologisk kompetanse, noe som blant annet skyldes lokaliseringen av DNV, Her kan man nok også innvende at maritim teknologisk kompetanse i minst like stor grad finnes i andre norske byer, som Trondheim, Ålesund og Bergen, men så er vel Norge også kjennetegnet av et godt samspill mellom rederier. finansinstitusjoner, meglere og rådgivere i hovedstaden og sterke teknologiklynger og forskningsmiljøer flere steder i landet.

Avslutningsvis sier rapporten noe om hva ekspertene tror om styrkeforholdet mellom disse globale sentrene om ti år. Ikke uventet er det stor tro på at Asias økte betydning vil føre til at Singapore kan holde på posisjonen og at Shanghai vil øke i betydning. Også Rio vil bli mye viktigere, mens de europeiske klyngene må kjempe for å beholde sine globale posisjoner. En av ekspertene som er sitert i rapporten sier dette om fremtiden:

There is no doubt that the industry has strong faith in the future of Singapore as a maritime center: “Singapore will still be there because it is embedded into the whole economic strategy of the city state.” “Singapore has the head start on other Asian competitors and will remain no 1. Oslo has a solid foundation and will ride on the back of the offshore industry development to remain in a top 3 position. Watch the Chinese. They put weight behind their ambitions.”

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar