mandag 8. juni 2015

Ny blogg om styring og ledelse i staten

Blogg om bedre styring og ledelse i staten
For et år siden vedtok regjeringen et nytt program for bedre styring og ledelse i staten og satte i gang flere konkrete tiltak som tar sikte på å redusere detaljstyringen, øke resultatfokus, bedre gjennomføringskraften, heve teknologikompetansen hos toppledere og styrke samhandlingen på tvers av sektorene. Blant annet.

Noen deler av programmet er godt i gang, mens andre er i startgropen og vil materialisere seg etter hvert. Fordi aktivitetsomfanget blir gradvis større og ting etter hvert skjer i regi av flere aktører, kan være lett å miste oversikten over alle tiltakene. Det er ikke en sentral forvaltningshøyskole som bygges opp, men en kombinasjon av nettverksarenaer, kurs, frokostmøter, erfaringsutveksling og forskningsoppdrag.

Hva er da mer naturlig enn å lage en ny blogg som har oppdateringer fra programmet, innlegg fra og intervjuer med sentrale aktører, oversikter over aktuelle arrangementer og andre nyheter. Blant de nyhetene man kan lese om på bloggen er at Universitetet i Oslo nå tilbyr et videreutdanningstilbud på masternivå om etatsstyring.  Man finner råd og tips om hvordan man kan jobbe med den nye statlige lederplakaten i egen virksomehet og man finner informasjon om lederutviklingsprogrammer for toppledergrupper. Foreløpig er det bare noen få nyheter der, men det er en god start og mer vil komme etter hvert som nye aktiviteter blir igangsatt.

I den sammenheng kan er det også viktig å minne om at den store Digitaliseringskonferansen 2015 i regi av Difi arrangeres 16-17. juni og at allerede onsdag denne uken kommer Innbyggerundersøkelsen, der vi både får vite hvor fornøyde innbyggerne er med sektor generelt og hvor fornøyde de er med de 23 konkrete offentlige tjenester.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar