tirsdag 9. juni 2015

Digitale gladnyheter (1): Kystverket

Jan Tore Sanner prøver SafeSeaNet
I den offentlige debatten får man noen ganger inntrykk av at alle offentlige it-prosjekter enten er mislykkede eller i hvert fall sliter veldig med å realisere gevinstene som er lovet. Sannheten er heldigvis at mange i stat og kommune har gjennomført svært vellykkede digitaliseringsprosjekter og flere er på vei, til stor glede for innbyggere og næringsliv som opplever færre tidstyver og bedre tjenester.

Jeg har derfor tenkt at jeg skal bidra til å gjøre noen av disse vellykkede offentlige it-prosjektene litt bedre kjent ved å skrive om dem her på bloggen. Dagens offentlige it-suksess heter SafeSeaNet og er utviklet av Kystverket. Det er en elektronsik meldingsportal for skipsmeldinger til myndighetene som er ble lansert i første versjon i 2005 for å erstatte papirbaserte meldinger til Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet, Forsvaret og politiet, men som fra 1. juni i år også omfatter meldinger til havnene. Da Jan Tore Sanner nylig besøkte Kystverket i Ålesund og overrakte et diplom for vellykket jakt på tidstyver sa han at:

"Dere har sørget for en enklere hverdag for mange. SafeSeaNet reduserer skjemaveldet med 240 000 i året, og sparer samlet rundt 140 årsverk i tid brukt på rapportering og håndtering av data. Som et resultat av det dere har utviklet, kan både ansatte i flere statlige etater, og kaptein og agent bruke mindre tid på rapportering og administrasjon, og mer tid på brukerne og de praktiske oppgavene."

Det er med andre ord formidable gevinster det er snakk om. På denne nettsiden om SafeSeaNet på Kystverkets hjemmesider kan man lese mer om den nye og fullverdige meldngsportalen som nå er blitt lansert.  Der sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik følgende om gevinstene både de statlige etatene og brukerne i næringen opplever med dette nye systemet:

"Med havnene som brukere av SafeSeaNet Norway har vi fått et meldingssystem som gjør det enklere for skipsfarten å melde inn pliktig informasjon til både myndigheter og havner, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik. Skipsfarten har i flere år avgitt pliktig informasjon elektronisk i SafeSeaNet Norway til Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet, Forsvaret og politiet. For myndighetene betyr dette at ulike etater kan hente ut relevante skipsopplysninger direkte fra meldingssystemet, uten å be om enkeltvis rapportering fra skipsfarten via e-post, telefon, faks eller papir. Fra 1. juni gjelder dette også havner. − Kystverkets erfaringer med digitalisering av skipsmeldinger viser en betydelig reduksjon og forenkling av byråkrati. Digitaliserte skipsmeldinger reduserer det administrative arbeidet om bord, gir mer tid til navigasjon og bidrar på den måten til økt sjøsikkerhet. SafeSeaNet Norway befester Kystverkets rolle som en pådriver innenfor digitalisering av maritime tjenester for skipsfarten."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar