lørdag 20. juni 2015

Klart ja til større kommuner i Telemark

Det kom en veldig interessant meningsmåling om kommune-sammenslåinger i Telemark i uken som gikk. Nå er vel ikke Telemarks-avisas bruk av kakediagram i illustrasjonen til venstre helt etter læreboken om statistikk, men Sentios meningsmåling det refereres til i artikkelen (dessverre ikke på nett) er desto mer interessante.

I Telemark samlet sier 52,5 prosent av innbyggerne ja til endringer, mens 37 prosent vil ha det som i dag, så tilhengerne av kommunereform har et solid overtak. Men det er noen geografiske variasjoner i fylket. I kommunene som utgjør Midt-Telemark, det vil si Bø, Nome og Sauherad, er det hele 77,8 prosent som er for og bare 20,1 prosent mot sammenslåing. Her har de et etablert samarbeid på tvers av kommunegrensene men det er såvidt jeg forstår også aktuelt å ha med Seljord i dette arbeide med å skape en ny kommune midt i Telemark.

Klart flest folk bor i Grenland der seks kommuner, Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble, Kragerø og Drangedal, diskuterer en fremtid sammen. De er tilsammen over 120 000 innbyggere og en viktig bo- og arbeidsmarkedsregion med ambisjoner om å skape mer vekst. Målingen i Telemarksavisen viser at befolkningen synes at en ny kommunestruktur her er en god ide. De skriver:

"Også i Grenlandsregionen er det er flertall som sier at de er for sammenslåing. Her er det 52,2 prosent som sier at de er åpne for en kommunesammenslåing, mens 35,6 prosent er motstandere av dette. Litt over 12 prosent svarer her vet ikke."

I det store Vest-Telemark, der regionrådet består av Vinje, Tokke, Nissedal, Fyresdal, Kvitseid og Seljord (en kommune som også er i prosess med Midt-Telemark), er befolkningen mer splittet. 42 prosent sider de er for nye kommuner, mens 45,8 prosent sier de er mot. I Vest-Telemark bor det litt under 15 000 innbyggere.

I Øst-Telemark er motstanden mot endringer større med 51 prosent mot og 41 prosent for større kommuner. Her tror jeg at kanskje mye avhengige av hvordan man tenker ny kommune på tvers av fylkesgrensen til Buskerud. Her samarbeider nemlig tre kommuner i Telemark (Notodden, Hjartdal og Tinn) med fire Buskerud-kommuner (Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg) i Kongsbergregionen, som også er en region som har hatt en spennende utvikling, der det høyteknologiske næringslivet og høyskolemiljøet er viktige ressurser for regionen. Fredag besluttet regjeringen å slå sammen høyskolene i Telemark, Buskerud og Vestfold til en ny felles høyskole. Det er sannsynligvis også et godt bidrag til å tenke nytt om dagens kommune og fylkesgrenser.