fredag 12. juni 2015

Kommunesektorens innovasjonspris 2015

Noe av det første vi gjorde i det nye Kommunal- og moderniserings-departementet da vi overtok i 2013 var å etablere en innovasjonspris for kommunesektoren. Første vinner var Arendal kommune i 2014, I år vant Sandnes kommune, blant annet for sin innovasjon i matematikkundervisningen i skolen, i skarp konkurranse med Asker og Stavanger kommuner.

Så kan man lure: Trenger vi denne prisen som hyller nyskaping og innovasjon når det er så mange andre priser fra før? Og svaret er et klart ja. Noen bransjer, som reklame-, film-, avis-, og TV-bransjene har massevis av priser de deler ut til hverandre. Næringslivet har sine innovasjons- og forskningspriser, og IT-folket har Rosingpriser. Men kommunesektoren, som leverer så viktige velferdstjenester til både unge og eldre, har ikke vært like flinke til å hylle sine suksesser. Det hadde vi lyst til å gjøre noe med.

Selv om KMD står bak innovasjonsprisen er det ikke vi som bestemmer hvem som vinner, det er det en egen jury ledet av Kathinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører som har gjort. Hun har fått hjelp fra Anne Cathrine Haugland fra fjorårsvinner Arendal, Rolf Rønning, professor ved Senter for innovasjon i tjenesteyting ed Høgskolen i Lillehammer og Gustav Weiberg Aurdal som er rådgiver for innovasjon i KS. De har også fått både teknisk og praktisk sekretariatshjelp fra Difi.

På Difis nettsider kan man lese om de 13 innsendte søknadene i 2015, se videoer om de tre finalistene som ble pekt ut av juryen og lese mer om vinneren. Noe av det aller viktigste med dette arbeidet er å gjøre gode eksempler på kommunal innovasjon bedre kjent. Jeg tror alle de innsendte bidragene gir andre muligheter for å hente ideer og inspirasjon, og de kan dessuten være en god grunn til å ta kontakt for å lære mer om hva andre kommuner gjør og hvordan de har fått det til.

Det er naturligvis slik at 13 innsendte bidrag bare er en liten del av alt det som skjer av innovasjon i norske kommuner, innenfor så ulike områder som velferdsteknologi, undervisningsmetoder og byplanlegging, og med enda bedre markedsføring fra vår side er det sikkert mulig å få inn mange flere kandidater. Uansett er det høy kvalitet på de bidragene som kom, Det er prosjekter som ikke handler om innovasjon for innovasjonens skyld, men om nye måter å gjøre ting på som har gitt helt konkrete resultater. Betydningen av resultater er lett å se når vi leser dette utdraget fra juryens begrunnelse for hvorfor Sandnes vant førsteprisen i årets konkurranse

"Med prosjektet «Russisk matematikk» på Smeaheia skole har Sandnes kommune gjort en modig satsing. Nye løsninger innenfor skole og oppvekst har så langt vært lite synlig i det kommunale innovasjonslandskapet, og juryen ønsker å fremheve hvordan kommunen parallelt har jobbet systematisk og overordnet og helt nede på bruker- og individnivå. Ved å ta elevene på alvor, samarbeide med akademia, oversette eksisterende russisk læreverk og innføre helt nye undervisningsmetoder i matematikk, har de ved Smeaheia skole hevet mestringsnivået i matematikk hos alle elevene uten at det har krevd ekstraordinære ressurser. Etter innføringen av den nye undervisningsmetoden er 65% av elevene ved 5. klassetrinn på skolen på det høyeste mestringsnivået i matematikk på nasjonale prøver, og ingen på det laveste. Kommunen har med prosjektet «Russisk matematikk» oppnådd imponerende resultater, resultater juryen vet ikke kommer av seg selv."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar