lørdag 13. juni 2015

Verdens 23 største språk

Det er 7102 kjente språk i bruk i verden i dag, men for over 4 milliarder mennesker, eller omkring 2 tredeler av verdens befolkning, er det et av bare 23 ulike språk som er deres morsmål. Nettstedet lucasinfografia.com har laget en helt strålende infografikk som viser hvor store disse 23 største språkene er og hvor de snakkes. (her er en enda større versjon).

Klart største morsmål er summen av de ulike variantene av kinesisk, med 1,2 milliarder mennesker, der mandarin alene snakkes av 848 millioner. Nest størst er spansk som er morsmålet til 399 millioner mennesker som særlig bor i sør- og mellom-Amerika, men også 34 millioner i USA i tillegg til 38 millioner i Spania. Tredje størst er engelsk som er morsmålet til 335 millioner, der 225 millioner av dem bor i USA og 56 millioner i UK, samt en del millioner i blant annet Canada, Australia og Irland.

Hvorfor er ikke Indias 1,2 milliarder nevnt enda? Ganske enkelt fordi befolkningen i India har mange ulike morsmål. Størst av disse er hindi som er verdens fjerde største språk og snakkes av 260 millioner, der nesten alle bor i India. Men i India er det også flere andre store språk, som bengali (189 millioner totalt i Bangladsh og India der 82 millioner av disse bor i India) telugu (74 milllioner), marathi (72 millioner), tamilsk (69 millioner i India og Sri Lanka til sammen, de fleste i India) og urdu (64 millioner, der over 50 millioner bor i India)

Verdens femte største morsmål er arabisk (242 millioner) og det sjette største er portugisisk som snakkes av 203 millioner der 90 prosent bor i Brasil. Hva så med verdensspråkene fransk og tysk som vi lærte på skolen. Tysk er morsmålet til 78 millioner og fransk er morsmålet til 76 millioner. Store språk naturligvis, men ikke blant de største som jeg har nevn, og dessuten også mindre enn russisk (166 millioner), japansk (128 millioner), lanhnda (snakkes av 88 millloner i Pakistan) og javanesisk (84 milloner), men jevnstort med koreansk (77 millioner).

Nå er naturligvis telling av antall mennesker som har ulike morsmål bare en måte å måle hvor dominerende et språk er. Nederst på infografikken finner vi et par andre statistikker som er med på å vise hvorfor engelsk er blitt så dominerende i verden selv om flest mennesker snakker kinesisk. Denne ene grafen viser at engelsk har en form for offisiell plass i klart flest land, 180, mot 60 for arabisk, 50 for fransk og 30 for kinesisk og spansk.

Men enda viktigere er grafen som viser at engelsk er blitt det språket desidert flest mennesker i verden lærer seg som et fremmedspråk. 1,5 milliarder har lært engelsk, mot 82 millioner som har lært fransk, 30 millioner kinesisk og 15 millioner spansk og tysk. Det er rett og slett ingen konkurranse lenger om hva som er verdens foretrukne språk når man må kommunisere på noe annet enn sitt eget morsmål.

1 kommentar :