torsdag 19. september 2013

Norsk velferdsteknologi på BBC

BBC om velferdsteknologi
På BBCs nettsted er det en god artikkel om hvordan eldre mennesker kan bo lengre hjemme når de får tilgang til ulike tjenester og teknologier som kan gjøre hverdagen tryggere. Artikkelen nevner blant annet en kampanje i Irland for eldres rettigheter som het Older & Bolder som hadde noen plakater i Dublin med 90 år gamle Mabel Gargan som erklærte: "I want to grow old at home". BBC skriver:

There is little doubt that most people, just like Mabel Gargan, would like to grow old at home. City councils considering smart technologies would do well to listen to the message, says Andrew Hudson-Smith who heads up University College London's Centre for Advanced Spatial Analysis and sits on the Smarter London board. "My mum had Alzheimer's and there were times when a smart device would have made all the difference," he says. "Smart homes are not about internet-connected fridges, who wants that? But if sensors could tell me when my dad opened a fridge, I would know that he is OK."

Arikkelen nevner ulike eksempler på tjenester og teknologier som kan bidra til å oppnå en tryggere hverdag i eget hjem, blant annet tepper som registrerer det hvis en person faller, og sørger for at noen blir varslet. Et annet eksempel er bruk av GPS-sendere, som fortsatt er omdiskutert flere steder enn i Norge, men som i stadig større grad blir sett på som noe som gir økt mulighet til økt frihet og trygghet for demente.

BBC Word er i gang med å lage en dokumentar om velferdsteknologi som skal sendes i oktober og der deler av innholdet er hentet fra Norge (at BBC besøker Norge er også en nyhet i Norge) Blant eksemplene på teknologi som gjør det mulig med en tryggere og mer verdig alderdom viser de hvordan et eldre ektepar på Lørenskog bruker en MEMOplanner fra Abilia til å hjelpe seg med å huske avtaler og andre praktiske ting i hverdagen. I artikkelen på BBCs nettsider kan man også se denne videoen med flott reklame for norskutviklet velferdsteknologi: