søndag 15. september 2013

Mest avhengig av staten

Som jeg nevnte da jeg blogget om hva som er de største statlige enkeltvirksomhetene, er det i alt omlag 236 000 sysselsatte i staten, noe som tilsvarer 10,4 prosent av all sysselsetting i Norge. Men disse arbeidsplassene er ganske ujevnt fordelt. Noen kommuner er veldig mye mer avhengig av staten enn andre.

Det kan være greit å ta livet av en myte med en gang. Det er ikke Oslo som har flest statsansatte i forhold til folketallet, til tross for at departementene, de fleste direktoratene, flere store sykehus, et stort universitet og en stor høyskole ligger i Oslo. Oslo har riktignok flest statsansatte totalt (58 000), men det er hele 18 kommuner foran Oslo på listen over kommuner med den høyeste andelen statsansatte. En liste Statistisk Sentralbyrå nylig har omtalt og oppdatert.

Flest statsansatte i forhold til folketallet er det i Leikanger kommune i Sogn og Fjordane, der antall ansatte i staten tilsvarer 24,4 prosent av innbyggerne i kommunen. Deretter kommer Kvitsøy med 16,9 prosent, Bardu med 15,8 prosent, Førde med 13,8 prosent, Lørenskog med 12,9 prosent, Målselv med 12,7 prosent og Tromsø med 12,1 prosent. Oslo er på 19 plass på listen og har 9,4 prosent statsansatte blant innbyggerne, men ligger bak store kommuner som Lørenskog, Tromsø, Tønsberg, Lillehammer, Bodø og Hamar.

I motsatt ende av tabellen finner vi Karmøy, en stor kommune der bare 0,6 prosent av de 40 000 innbyggerne er ansatt i staten. Listen over kommuner der et antall tilsvarende mindre enn tre prosent av innbyggertallet er statsansatte inkluderer også store kommuner som Sandefjord, Larvik, Asker, Bærum, Oppegård, Nedre Eiker, Askøy, Sandnes, Sola, Ringsaker, Porsgrunn og Sarpsborg. (Nå må man imidlertid huske på at det er antall ansatte i statlige arbeidsplasser i kommunen som sammenlignes med innbyggertallet i samme kommune Noen av disse ansatte kan godt være bosatt i nabokommuner eller enda lenger unna, uten at det fanges opp.)

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har også sett på hvor stor staten er som sysselsetter i hvert enkelt fylke. Men her her de ikke sammenlignet med innbyggertallet slik de har gjort i kommunestatistikken, men de har sett på andelen av den totale sysselsettingen i fylket som er statlige arbeidsplasser. Her topper Troms listen. Av alle sysselsatte i Troms jobber 18 prosent i staten. Deretter følger Oslo med 15 prosent og Sør Trøndelag med 14 prosent. Rogaland har den laveste andelen statlige arbeidsplasser med bare 6,5 prosent.